Η Κατερίνα Σχοινά εξελέγη η νέα Γραμματέας (GSC Managing Committee Secretary) του CIVIS Global Student Council, έπειτα από ψηφοφορία εκπροσώπων των φοιτητών από τα πανεπιστήμια του CIVIS.

H κα Σχοινά είναι υποψήφια διδάκτωρ Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του Ε.Κ.Π.Α., υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Φορείς» στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Η συμμετοχή της κας Σχοινά έως σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS είναι γεμάτη εμπειρίες, καθώς κατέχει διττό ρόλο στο Student Council του CIVIS, όπου είναι μία εκ των εκπροσώπων των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της ομάδας (Working Group Leader) για τα Social Media του Student Council, καθώς και εκπρόσωπος των φοιτητών (Student Representative) στο Hub 2 (Society, Culture, Heritage).

Η εκλογή της στη θέση της Γραμματέως (GSC Managing Committee Secretary) του Student Council είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών που εκπροσωπούν τα 11 Πανεπιστήμια της Συμμαχίας, την προώθηση των συμφερόντων της φοιτητικής κοινότητας και την συνολική συνεισφορά στην επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων του CIVIS.

Όπως χαρακτηριστικά και η ίδια δηλώνει για το νέο της ρόλο στο CIVIS:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να εκπροσωπώ το Ε.Κ.Π.Α. από τη θέση της Managing Committee Secretary του Student Council. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φοιτήτριες/τές-εκπροσώπους των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας που με στήριξαν με την επιλογή τους! Ελπίζω ότι από αυτή μου τη θέση θα συμβάλω περισσότερο στην προώθηση του CIVIS και στην προβολή του ΕΚΠΑ στην Ευρώπη. Ο ρόλος μου είναι εξαιρετικά ενεργός στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που αφορούν τους φοιτητές. Μέσω της συνεργασίας με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, η Γραμματέας συμβάλλει στη διασφάλιση της διαφάνειας, της δημοκρατικής διαδικασίας και της ικανοποίησης των αναγκών της Ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας».

Εικονίζεται το ευρηματικό έργο «Ηρακλείτου Αποσπάσματα», του Aν. Kαθηγητή Τέχνης και Τεχνικής της Τοιχογραφίας και των Φορητών Εικόνων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Δημοσθένη Αβραμίδη, 2ος Όροφος, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

Τι είναι το CIVIS Global Student Council;

Το Φοιτητικό Συμβούλιο του CIVIS (CIVIS Global Student Council) εκπροσωπεί τους φοιτητές στα 11 Πανεπιστήμια-μέλη της Συμμαχίας, από ποικίλα επιστημονικά πεδία και βαθμίδες. Το Συμβούλιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει την εκπροσώπηση των φοιτητικών συμφερόντων και να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες των φοιτητών λαμβάνονται υπόψιν. Το Συμβούλιο Φοιτητών αποτελείται από τη διευθυντική επιτροπή (Managing Comiitee), δηλαδή τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, καθώς και από επικεφαλής πέντε ομάδων εργασίας (Working Groups): Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), Εσωτερικής Επικοινωνίας (Internal Communication), Κινητικότητας (Mobility), Εσωτερικού Κανονισμού (Rules of Procedure) και Συνεργασίες με Αφρικανικά Πανεπιστήμια (African Partnerships).

Οι ομάδες εργασίας διασφαλίζουν στενή επαφή με τους φοιτητές και διευκολύνουν την επικοινωνία των αναγκών τους. Επιπλέον, το Φοιτητικό Συμβούλιο είναι ενεργό σε διάφορες δομές του CIVIS. Συνεργάζεται συνεχώς με ακαδημαϊκούς και διοικητικό προσωπικό για τον σχεδιασμό και την ενίσχυση της καινοτομίας του ακαδημαϊκού χώρου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συνδημιουργία της Συμμαχίας των Πανεπιστημίων των πολιτών της Ευρώπης.