Έρευνα για τη διερεύνηση της επίδρασης της ακρίβειας στην ζωή των πολίτων, τα νέα φορολογικά μέτρα και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής διεξήγαγε η Opinion Poll ύστερα από παραγγελία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το δείγμα ελήφθη από 1001 νοικοκυριά κατά την περίοδο 27 ως 29 Νοεμβρίου κι αφορούσε άτομα 17 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου.

Εκ των ευρημάτων προέκυψε ότι:

1. για τα φορολογικά μέτρα

– το 70.8% θεωρεί ότι με την Φορολογική Μεταρρύθμιση η Κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να περιορίσει συνολικά τη φοροδιαφυγή ενώ το 25.9% έχει αντίθετη άποψη. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται αντίστοιχα 67% έναντι 30.4%.

– το 84.1% κρίνει ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα περάσουν σχετικά στο απυρόβλητο, ενώ το 11.8% έχει την άποψη ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα φορολογηθούν δίκαια (83.6% και 12% και αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).

– το 82% απαντά ότι η Πολιτεία πρέπει να εντοπίσει αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν και το 15.5% ότι θα πρέπει να πάρει οριζόντια μέτρα για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (86% και 9.9% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).

– συνολικά το 50.2% πιστεύει ότι η φοροδιαφυγή θα παταχθεί αποτελεσματικά με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και την παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για την συλλογή αποδείξεων, με το 47.6% να έχει αντίθετη άποψη (50.5% και 47% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).

– το 46.6% να έχει αρνητική άποψη για τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ το 43% έχει συνολικά θετική άποψη. Ανάμεσα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται , 66% και 28.9% αντίστοιχα)

2. για την ακρίβεια

Είναι μακράν το πρώτο μεταξύ όλων των άλλων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες με ποσοστό που υπερβαίνει το 69% (69.2%).

Ακολουθούν Οικονομία / Ανάπτυξη με 28.4%, η εγκληματικότητα/ βία με 18% , η κατάσταση στο Ε.Σ.Υ με 14.2% και η ανεργία με 11.1% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των προβλημάτων. Ακολουθούν τα εθνικά θέματα / ελληνοτουρκικά με 10.1%, το μεταναστευτικό/ προσφυγικό με 9.3% , η κατάσταση στην Παιδεία με 9.3%, η λειτουργία του Πολιτικού Συστήματος με 7.6%, η διαφθορά με 7.2%, οι φυσικές καταστροφές με 7.2% και οι παθογένειες του Κράτους με 6.2%.

Σημειώνεται ότι ο κάθε ερωτώμενος μπορούσε να αριθμήσει μέχρι τρεις απαντήσεις αυθόρμητα.

Επί μέρους:

– Το 96.1% απαντά ότι η ακρίβεια τους απασχολεί πολύ και αρκετά (86.1% απαντούν οι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).

– Το 60% θεωρεί ότι η βασική αιτία για την ακρίβεια είναι η Πολιτική της Κυβέρνησης και το 28.9% αποδίδει την κατάσταση στην διεθνή συγκυρία ( 53.2% και 31% αντίστοιχα στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).

– Το 48.6% ( 48% στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες) αντιμετωπίζει θετικά τα πρόστιμα σε πολυεθνικές λόγω των τιμών των προϊόντων τους στην Ελλάδα , αλλά σημειώνει ότι πρέπει να γενικευτούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων όπου χρειάζεται, ενώ το 33.6% βλέπουν θετικά τα πρόστιμα με την παρατήρηση ότι θα πρέπει να ελέγχεται αν οδήγησε σε μείωση των τιμών ( 36%). Το 10% δεν τα θεωρεί ως κάτι σημαντικό, ενώ το 3.6% τα βλέπει αρνητικά ( 10% και 3.6% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).

– Το 43.8% δηλώνει καθόλου και το 31.8% λίγο ικανοποιημένο από την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση συνολικά της ακρίβειας , ενώ το 23.4% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται σε 38%, 36% και 24.6% αντίστοιχα.

– Το 47.6% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, το 32.6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ανταπεξέρχεται, το 14.8% ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 41% αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, το 40% αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ανταπεξέρχεται, το 11% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ενώ το 8% ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα.

– Λόγω των αυξήσεων οι πολίτες προχωρούν σε μείωση κάποιων αγορών ή επιλογών ή σε κάποια έξοδα. Το 88.4% συνολικά δηλώνει ΝΑΙ και ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ στη μείωση εξόδων στην διασκέδαση, ψυχαγωγία, το 89% στην αγορά ρούχων και υποδημάτων, το 86.3% στην κατανάλωση ενέργειας, το 77.2% στην αγορά τροφίμων, το 65.2% στην μετακίνηση με προσωπικό αυτοκίνητο και το 21.5% για φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών.

Στην τελευταία κατηγορία σημειώνεται ότι το 48.2% δεν απαντά γιατί προφανώς δεν έχουν παιδιά. Επ΄αυτών που απαντούν η μείωση για Φροντιστήρια φτάνει το 41.5%.

3. για άλλα οικονομικά θέματα

– Το 32.1% έχει λάβει και αποπληρώνει τραπεζικό δάνειο, το 27.8% έχει χρέος σε κάρτα και το 17.3% οφειλές στην εφορία. Το 54.4% απαντά ότι οι αυξήσεις δυσκολεύουν πολύ και αρκετά την ανταπόκρισή τους σ’ αυτού του είδους τις οφειλές, ενώ το 29.6% δηλώνει ότι δυσκολεύεται λίγο και καθόλου.

Τα ποσοστά στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες διαμορφώνονται αντίστοιχα 52.1% και 32%.

– Το 64.2% απαντά ότι προσωπικά, η χρονιά που φεύγει ήταν μια άσχημη χρονιά οικονομικά, ενώ για το 27.6% μια καλή οικονομικά χρονιά. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες, τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 50 % και 46%.

– Το 55% αντιμετωπίζει την προσωπική του οικονομική κατάσταση για τους επόμενους μήνες σίγουρα ή μάλλον απαισιόδοξα , ενώ το 42.2% αισιόδοξα. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 52.8% βλέπει σίγουρα ή μάλλον αισιόδοξα την προσωπική οικονομική κατάσταση τους επόμενους μήνες και το 44% σίγουρα και μάλλον απαισιόδοξα.

– Συνολικά το 62.4% ανησυχεί ότι η κατάσταση με την ακρίβεια όσον αφορά στην ασφάλεια, ενώ στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το ποσοστό αυτό φτάνει το 78.5%.

– Το 86.8% πιστεύει ότι χρειάζονται νέα μέτρα , ρυθμίσεις και παρεμβάσεις για την βελτίωση του τρόπου είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών και τη διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συσσωρευμένες οφειλές (90.3% στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).

– Το 59.4% βλέπει θετικά την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανικό εμπόριο και την βιομηχανία από τις αρχές του 2024, με το 22.3% να έχει αντίθετη άποψη και το 18.3% να μην γνωρίζει, να μην απαντά. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 61% βλέπει το μέτρο θετικά , το 23% αρνητικά και το 16% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.