Ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, αλλά διατάξεις για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης από τους εργοδότες. Δυνατότητα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, με προσαυξημένο κατά 40% ημερομίσθιο, μείωση της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας σε 6 από 12 μήνες, με το δικαίωμα αποζημίωσης να παραμένει όμως εάν η απόλυση επέλθει μετά το 12μηνο.

Ρυθμίσεις θεμάτων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, με τη σχετική διάταξη να απλοποιεί τη διαδικασία και να επιτρέπει τη διευθέτηση μετά από ατομική σύμβαση, χωρίς τελικά να αυξάνει τον χρόνο από 6 μήνες σε 12. Μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις που εισάγουν στη λειτουργία τους την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Πρόκειται για τις βασικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται από χθες και έως τις 8 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο κυρώνεται η 2019/1152 κοινοτική οδηγία για τους διαφανείς όρους εργασίας.

Μέσω αυτής, θεσμοθετούνται στη χώρα μας ευέλικτες μορφές απασχόλησης με χαμηλούς μισθούς και περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα, οι οποίες αν και εφαρμόζονταν στην πράξη, δεν είχαν νόμιμη επίφαση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι απροστάτευτοι.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ταυτοχρόνως το νομοσχέδιο νομιμοποιεί την εργασία σε δεύτερο εργοδότη υπό μορφή ευέλικτης απασχόλησης, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μην εργάζεται (και στις δύο δουλειές) πάνω από 13 ώρες ημερησίως. Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Πολλαπλοί εργοδότες. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε δυο εργοδότες. Ένας εργοδότης θα επιτρέπει σε εργαζόμενό του να απασχολείται και σε άλλο εργοδότη με την προϋπόθεση ότι το ανώτερο όριο απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 13 ώρες το 24ωρο.

2. Νέες ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Συμβάσεις μηδενικών ωρών απασχόλησης. Ο εργοδότης θα μπορεί να καλεί τον εργαζόμενο όποτε τον χρειάζεται για απασχόληση και να τον αξιοποιεί τις ώρες που επιθυμεί. Η αμοιβή θα γίνεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης με το νόμιμο ημερομίσθιο, ή ωρομίσθιο. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα φοιτητές συνταξιούχους γυναίκες που θέλουν δηλωμένη απασχόληση μερικών ωρών ημερησίως.

3. Συμβάσεις κατά παραγγελία. Για τη σύναψη ανάλογων συμβάσεων τίθενται συγκεκριμένοι προστατευτικοί όροι για τον εργαζόμενο, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο αιφνιδιασμός του εργαζόμενου, ή τυχόν απώλεια εισοδήματός του και η αποφυγή καταχρήσεων.

4. Πρόστιμα. Αυξάνεται το πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά περίπτωση, για παραβάσεις μη δηλωμένης εργασίας.

5. Ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση εργασίας. Προβλέπονται ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν την προσέλευση στην εργασία τους, σε άλλους εργαζόμενους. Αυτός που εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται με τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται.

6. Κατάρτιση. Καθιερώνεται η προσμέτρηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης – εφόσον αυτή είναι από το νόμο υποχρεωτική – ως αμειβόμενος χρόνος εργασίας.

7. Επανόρθωση ζημίας. Επιβάλει την επανόρθωση της ζημίας του εργαζομένου, σε περίπτωση που δεν τηρήσει ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του. Αφορά δυσμενή μεταχείριση εργαζομένων, και των εκπροσώπων τους.

8. Ψηφιακή κάρτα. Αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της κάρτας εργασίας για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν οικειοθελώς. Οι επιχειρήσεις αυτές θα απαλλάσσονται από το 90% των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται στην εφαρμογή της κάρτας εργασίας.

9. Δοκιμαστική περίοδος. Θεσπίζεται δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών για έναν εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Σήμερα η περίοδος αυτή είναι ετήσια. Αν απολυθεί πριν το εξάμηνο ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Αν όμως ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.

10. Ενημέρωση εργαζομένου. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους εργαζόμενους για αλλαγές στο ωράριο, στο χώρου εργασίας, στο είδος εργασίας, για θέματα απολύσεων και για κάθε δικαίωμά τους. Η ενημέρωση θα γίνεται εντός διαστήματος από μια εβδομάδα έως ένα μήνα, Θα περιέχει προσωπικά στοιχεία, τόπο εργασίας, είδος σύμβασης, ειδικότητα, αμοιβής, χρόνο, ωράρια, ταυτότητα φορέων κοινωνικής ασφάλισης και την ισχύουσα συλλογική σύμβαση υπαγωγής του εργαζομένου.

11. Διασφαλίζεται ότι με συλλογική σύμβαση ότι είναι δυνατή η πρόβλεψη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.

12. Καθιερώνεται νομική βάση αξίωσης κατά του εργοδότη για επανόρθωση της ζημίας του εργαζόμενου, αν δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία. Απαγορεύεται και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που υπάρχει δυσμενής μεταχείριση του εργαζομένων αλλά και των εκπροσώπων τους, αν αυτοί καταγγείλουν τον εργοδότη τους για μη συμμόρφωσή του στα προβλεπόμενα προστατευτικά πλαίσια της Οδηγίας.

13. Ακυρότητα απόλυσης. Προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας απόλυσης (εκδικητική απόλυση) αν διαπιστωθεί ότι αυτή προκλήθηκε λόγω άσκησης από τον εργαζόμενο των νόμιμων δικαιωμάτων του που απορρέουν από την Οδηγία.

14. Καταγγελία σύμβασης. Προβλέπεται πλέον ότι η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία, για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του εργαζόμενου. Το ίδιο ισχύει εφόσον ακολουθήσει όχληση του εργοδότη και εν συνεχεία από αυτήν παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών.

15. Ψηφιακή πλατφόρμα. Δημιουργείται – για πρώτη φορά – ψηφιακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με την επωνυμία «REBRAIN GREECE». Η πλατφόρμα θα αφορά επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης, για Έλληνες που ζουν στη χώρα μας, αλλά και για αυτούς που έχουν φύγει και εργάζονται στο εξωτερικό. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα διαλειτουργεί με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών για την αγορά εργασίας, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και με οποιονδήποτε άλλον φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Η καταχώρηση των ζητούμενων, εκ μέρους των επιχειρήσεων, προσόντων και δεξιοτήτων θα διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις δεξιότητες – ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται δραστικά μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων εργαζομένων που έφυγαν από τη χώρα. Οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, τη δομή, τη διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας αλλά και τον τρόπο επιλογής των επαγγελμάτων και δεξιοτήτων που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα θα καθοριστούν σε δεύτερο χρόνο, με υπουργική απόφαση.