Τρεις κύριες προτεραιότητες θέτει για το φθινόπωρο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ προεξάρχουσα είναι πάντα η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους. Οι εν λόγω προτεραιότητες αφορούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, στη νομοθετική ρύθμιση για τους servicers και στην ενίσχυση της υγείας του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Παράπλευρα, το υπουργείο θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, κυρίως μέσω της ΕΤΑΔ.

-Το φορολογικό νομοσχέδιο θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου, δρομολογούνται έως και τους πρώτους μήνες του 2024:

  • Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η επέκταση της χρήσης POS σε περισσότερα επαγγέλματα.
  • Η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας στην ΑΑΔΕ.
  • Η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Παράλληλα, συνεχίζονται εντός του επόμενου έτους τα ψηφιακά μέτρα, όπως:

  • Η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, και
  • Η εισαγωγή κυρώσεων για τη μη διαβίβαση στοιχείων στο MyDATA, ύστερα από μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.

Ενώ, προχωρούν:

  • Η αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης.
  • Η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων.

-Η νομοθετική ρύθμιση για τους servicers, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, θα ορίζει ένα πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων. Με υποχρέωση να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες. Και με ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους οφειλέτες.

-Στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον υπουργό, μία από τις κυριότερες προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση της «ψαλίδας» μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, μέσα από πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Μια άλλη πρόκληση, είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων. Ενώ, μελετώνται νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι διαδικασίες να είναι λιγότερο γραφειοκρατικές και ταχύτερες προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα «Ηρακλής», έτσι ώστε, μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται από τους θεσμούς της ΕΕ, να αντιμετωπιστούν οι όποιες τυχόν εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα, προς όφελος τελικά της υγείας του τραπεζικού συστήματος.

Φυσικά, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός, στόχος παραμένει και η απομείωση της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο τραπεζικό σύστημα, εξέλιξη που θα στείλει διεθνώς ένα μήνυμα δυναμικής πορείας των ελληνικών τραπεζών.

Τέλος, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σημαίνει, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, έσοδα για το Δημόσιο και ανάπτυξη για τη χώρα. Εξ αυτού του λόγου, άλλωστε, ιδρύθηκε και χωριστή Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα επιδιωχθεί ο ριζικός εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης του πλούσιου χαρτοφυλακίου της, προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρονται το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και τα δύο θα μπορούσαν να δώσουν πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.