Εξελίξεις δρομολογεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία oυσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να χορηγηθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας Intellexa, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μετά την αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη.

Πέντε μήνες μετά το πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία Intellexa, για μη συνεργασία στον έλεγχο που διενεργείται και καθυστέρηση παράδοσης των στοιχείων τα οποία έχουν ζητηθεί, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε, με την υπ’ αρ. 28/2023 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος, πως έναντι της ΑΑΔΠΧ «κάμπτεται» το φορολογικό απόρρητο και θα πρέπει να της δοθούν όλα τα σχετικά φορολογικά στοιχεία.

Συγεκριμένα η υπόθεσης έφτασε να κριθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από ερώτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην οποία έχει απευθυνθεί η έτερη Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Σεπτέμβριο του 2022 «επικαλούμενη το άρθρο 15 παρ.1 του ν.4624/2019, σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του σχετικού ελέγχου και την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο».

Με τη σειρά της ΑΑΔΕ, όπως έχει δικαίωμα ζήτησε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και έτσι το θέμα κλήθηκε να εξετάσει το Β’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που με συντριπτική πλειοψηφία (11-1) γνωμοδότησε ότι «η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (φορολογική αρχή) δεν μπορεί να αντιτάξει το φορολογικό απόρρητο έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά οφείλει, ως αρμόδια δημόσια αρχή να χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία για την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρεία».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες της ΑΔΔΠΧ, προβλέπει πως «οι δημόσιες αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους στην Αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου».

Άρα, όπως αναφέρεται, «έναντι αυτής κάμπτεται η προστασία του απορρήτου των φορολογικών δεδομένων της ελεγχόμενης εταιρείας και των συναλλασσομένων με αυτή προσώπων, αναφορικά με τις ερευνώμενες εκ μέρους της Αρχής συναλλαγές. Η κάμψη του εν λόγω φορολογικού απορρήτου δεσμεύει και την οικεία φορολογική αρχή (ΑΑΔΕ), η οποία στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να αντιτάξει για τα ως άνω πρόσωπα (ελεγχόμενη εταιρεία και τρίτους) το φορολογικό απόρρητο έναντι της ως άνω Αρχής».