Ο Μιχάλης Ζερβάκης, καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εξελέγη ομόφωνα νέος πρύτανης στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του.

Σε τρία άλλα πανεπιστήμια της χώρας ωστόσο, παραμένει το καθεστώς «ακυβερνησίας» καθώς τα εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων τους δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να συμφωνήσουν στην συγκρότηση του και την επιλογή των εξωτερικών τους μελών.

Κι αυτό λόγω ισοψηφίας (με ψήφους 3-3) των δυο «ομάδων» που σχηματίστηκαν ακριβώς μεταξύ των 6 εσωτερικών μελών τους. Έτσι, η εφαρμογή του νέου εκλογικού συστήματος για τις διοικήσεις των ΑΕΙ έφερε στην επιφάνεια  σοβαρά προβλήματα και αδυναμίες που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, με αποτέλεσμα στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας να μην εκλέγεται ως σήμερα πρύτανης. Κατ επέκταση, τα τρία αυτά πανεπιστήμια βρίσκονται επί δίμηνο διοικητικά «παγωμένα».  Να σημειωθεί εδώ ότι με τον νέο Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τα έξι  εσωτερικά μέλη των πανεπιστημίων, επιλέγουν πέντε εξωτερικά μέλη και όλοι μαζί διαλέγουν τον πρύτανη και πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των έξι πρώτων εκλεγμένων εσωτερικών μελών τους.

Τα τρία πανεπιστήμια που βρέθηκαν στο εκλογικό «κενό», έστειλαν στο υπουργείο Παιδείας έγγραφο που διαπιστώνει την νομική αδυναμία των νέων διατάξεων στην περίπτωση της ισοψηφίας μεταξύ δυο ομάδων, ενώ και η Ομοσπονδία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του τρόπου επιλογής των νέων διοικήσεων των ΑΕΙ.

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας στάλθηκε στα ΑΕΙ σχετική εγκύκλιος, από το περιεχόμενο της οποίας δεν φαίνεται ωστόσο να προτείνεται ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει.

Έτσι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

-Η συνεδρίαση των εσωτερικών μελών των ΑΕΙ για την επιλογή των αιτήσεων για εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά ώστε να συμμετέχουν όλα τα εσωτερικά μέλη τους.

– Εάν δεν μπορούν να εκλεγούν εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσες φορές απαιτηθεί́ έως ότου επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία.

-Εάν τελικά δεν επιλέγονται συγκεκριμένα άτομα, η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη και η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή.

Πάντως, με αυτή την «κληρονομιά», προβληματισμοί δημιουργούνται για τις εκλογές ανάδειξης νέων διοικήσεων των επόμενων έξι πανεπιστημίων της χώρας, μέσα στα οποία βρίσκονται και τα μεγαλύτερα ανώτατα Ιδρύματα της (πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κλπ)

Η θητεία των νυν πρυτανικών αρχών των Ιδρυμάτων αυτών λήγει στις 31  Αυγούστου του 2023, οπότε τον επόμενο Φεβρουάριο να πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την προκήρυξη των εκλογών τους.