Με διαφορά το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο πρώτο τρίμηνο του 2022, έχει η Ελλάδα καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα, διαμορφώθηκε στο 189,3% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η χώρα μας είναι και αυτή που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Στην ευρωζώνη, καταγράφηκε οριακή υποχώρηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, στο 95,6%, έναντι 95,7% που ήταν στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2021. Στην ΕΕ, μειώθηκε επίσης από 88,1% στο 87,8%.

Τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ, η ελαφρά μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, που αντισταθμίζει την αύξηση του δημόσιου χρέους σε απόλυτες τιμές.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε εντονότερα τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 100,0% σε 95,6%) όσο και στην ΕΕ (από 92,3% σε 87,8%). Οι μειώσεις οφείλονται στην ανάκαμψη του ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτες τιμές συνέχισε να αυξάνεται.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, οι χρεωστικοί τίτλοι αντιπροσώπευαν το 82,9% του χρέους της ευρωζώνης και το 82,5% του χρέους της γενικής κυβέρνησης της ΕΕ. Τα δάνεια αντιπροσώπευαν το 14,0% και το 14,5% αντίστοιχα και το νόμισμα και οι καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 3,1% του χρέους της ζώνης του ευρώ και το 3,0% του δημόσιου χρέους της ΕΕ.

Η κατάταξη ανά χώρα

Μετά την Ελλάδα που κατέγραψε και σε αυτό το τρίμηνο το υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ, έπονται η Ιταλία (152.6%), η Πορτογαλία (127.0%), η Ισπανία (117.7%), η Γαλλία (114.4%), το Βέλγιο (107.9%) και η Κύπρος (104.9%). Όσον αφορά στις χώρες με το χαμηλότερο χρέος, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Εσθονία (17.6%), το Λουξεμβούργο (22.3%) και η Βουλγαρία (22.9%).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τη μεγαλύτεηρ αύξηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατέγραψαν η Γαλλία (+1.9 ποσοστιαίες μονάδες), Ιταλία (+1.8 π.π.), Κύπρος (+1.3 π.π.)), Μάλτα (+1.2 π.π.), Αυστρία (+1.1 π.π.), Τσεχία (+0.8 π.π.), Ουγγαρία (+0.7 π.π.) και Σλοβενία (+0.4 π.π.). Αντίθετα τις μεγαλύτερης μειώσεις, εκτός από την Ελλάδα, κατέγραψαν η Λιθουανία (-4.0 π.π.), η Δανία (-3.7 π.π.), η Κροατία (-2.5 π.π.), Ιρλανδία και Βουλγαρία (-2.2 π.π.).

Πηγή: ΟΤ