Μέχρι τις 19 Ιουνίου παρατείνεται η διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, μετά από σχετική σημερινή συμφωνία των διοικήσεών τους με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ, που εκφράζουν έντονες διαφωνίες για συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου και κυρίως για την σύνθεση των νέων Συμβουλίων Διοίκησης που προτείνει το υπουργείο Παιδείας, ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να μελετήσουν το νέο νομοσχέδιο, καθώς περιλαμβάνει περισσότερα από 340 άρθρα.

Εκπρόσωποι των πανεπιστημίων διαφωνούν και με το θέμα της μη μονιμοποίησης των διδασκόντων της βαθμίδας του Επίκουρου καθηγητή, καθώς και με τον αποκλεισμό των αναπληρωτών καθηγητών από θέσεις διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι, με το νέο πλαίσιο, αυτές θα μπορούν να τις καταλάβουν μόνο οι πρωτοβάθμιοι καθηγητές.

Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεσμεύτηκαν να θέσουν όλα τα παραπάνω θέματα στις Συγκλήτους των πανεπιστημίων τους και να ξανασυναντηθούν σε δέκα ημέρες, για να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος.

Από την πλευρά τού υπουργείου Παιδείας, ανακοινώθηκε πως «στην Σύνοδο τονίστηκε ότι υπουργείο και πρυτάνεις συμφωνούν στη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, με διαφορετικές προσεγγίσεις να εστιάζουν κατά βάση στο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ».

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε και πάλι ότι αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις και πως θα ενσωματώσει αρκετές από αυτές που ήδη έχουν κατατεθεί.

Πάντως, στο αίτημα συγκεκριμένων ανώτατων Ιδρυμάτων, για αλλαγή των διατάξεων που ορίζουν επιλογή του πρύτανη μέσα από τα νέα Συμβούλια των ΑΕΙ και για διατήρηση της απευθείας εκλογής του, η υπουργός Παιδείας φέρεται να απάντησε ότι οι κανόνες αντιπροσωπευτικότητας για απευθείας εκλογή από τη βάση, που απαιτούνται στη Βουλή ή, για παράδειγμα, στους Δήμους της χώρας, δεν ισχύουν, ούτε είναι απαραίτητοι στα ΑΕΙ.