Οι επισκέπτες στα μουσεία της χώρας, τον Ιανουάριο του 2022, ανήλθαν σε 51.166 άτομα, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου σε 39.122 άτομα και οι εισπράξεις σε 272.876 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο λειτούργησαν κανονικά τα μουσεία της χώρας, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κατά τον οποίο δεν λειτούργησαν σε εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επίσης κανονικά λειτούργησαν τον εξεταζόμενο μήνα  και οι αρχαιολογικοί χώροι, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κατά τον οποίο δεν λειτούργησαν λόγω της πανδημίας. Ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 71.396 άτομα, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου σε 55.144 άτομα και οι εισπράξεις σε 521.364 ευρώ.

Όσον αφορά στον απόλυτο αριθμό επισκεπτών, τα ηνία κατέχει το Μουσείου Ακρόπολης και έπονται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας.  Ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους, τους περισσότερους επισκέπτες είχαν η Ακρόπολη, το Σούνιο και οι Δελφοί.