Σημαντική άνοδο στα έσοδα και υπερδιπλάσια κέρδη κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων της Οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 73,4 εκατ. δολ. έναντι 38,1 εκατ. δολ. ένα χρόνο πριν σημειώνοντας αύξηση 93% ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 130%, στα 25,1 εκατ. δολ. έναντι 10,9 εκατ. δολ. πέρυσι το πρώτο τρίμηνο.

Τα κέρδη ανά κοινό μερίδιο (common unit), ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022 1,26 δολ. έναντι 0,57 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων

Η άνοδος των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά 38%. Αυτό οφείλεται στην απόκτηση τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 5.100 TEU το κάθε ένα, τον Φεβρουάριο του 2021, τα οποία απέφεραν συνολικά 4,1 εκατ. δολ. έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με τα 1,6 εκατ. δολ. κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2021 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 και στην απόκτηση έξι πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG/C) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 τα οποία συνεισέφεραν 37,6 εκατ. δολ. στα συνολικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα επιπλέον έσοδα αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την πώληση του M/V «CMA CGM Magdalena» τον Μάιο του 2021 και την πώληση του M/V «Adonis» τον Δεκέμβριο του 2021.

Επέκταση στην αγορά του LNG

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPLP σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τόνισε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταγράφουμε τη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της εταιρείας, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, κυρίως ως αποτέλεσμα του πλήρους οικονομικού αντίκτυπου των έξι πλοίων μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας που αποκτήσαμε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η απόφασή μας να διαφοροποιήσουμε τη βάση των περιουσιακών στοιχείων επεκτεινόμενοι στην αγορά LNG έχει αποδειχθεί πολύ επίκαιρη, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς ναυλώσεων LNG, και οι αξίες των πλοίων LNGC έχουν αυξηθεί, λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε στις ενεργειακές αγορές από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επιστρέφουμε κεφάλαιο στους μεριδιούχους μας τόσο μέσω της τριμηνιαίας διανομής μερισμάτων 0,15 δολ. ανά τρίμηνο, όσο και μέσω του προγράμματος επαναγοράς μεριδίων, ενώ παραμένουμε σε τροχιά για πρόσθετες εξαγορές, οι οποίες αναμένουμε να αυξήσουν τις ταμιακές ροές μας και να μας επιτρέψουν να ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στις αγορές LNG και εμπορευματοκιβωτίων».

H Capital Product Partners ελέγχει ένα στόλο από 21 πλοία εκ των οποίων έξι είναι τελευταίας γενιάς LNG/Cs, 11 Neo-Panamax πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τρία Panamax μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα Capesize πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.