Δραματική μείωση κατά 17,1% υπέστησαν οι αμοιβές στο δημόσιο τομέα κατά την δεκαετία των μνημονίων 2010 – 2020, ενώ οι μειώσεις στο ιδιωτικό τομέα κινήθηκαν στο 18%.

Η καθίζηση των αμοιβών την δεκαετία της κρίσης είναι γνωστή, αλλά η πλήρης απεικόνισή της έγινε σε έρευνα – μελέτη του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ στην οποία καταγράφεται με ακρίβεια η αρνητική εξέλιξη των αποδοχών στο δημόσιο τομέα.

Η εξέλιξη του ονομαστικού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων κατά την περίοδο 2010 έως 2020 δεν διαφέρει σημαντικά από την εξέλιξη των μισθών του συνόλου εργαζομένων, σημειώνει η μελέτη του Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα παραμένουν με καθηλωμένες αμοιβές, αφού δεν έλαβαν – ούτε καν – τις περιορισμένες αυξήσεις που δόθηκαν στις αρχές του 2022 στον ιδιωτικό τομέα.

Ο μέσος μισθός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα μειώθηκε – την δεκαετία 2010 – 2020 – κατά 15,2% (από 1.271,6 σε 1078,4 ευρώ), ενώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 16,1% (από 954,5 σε 801 ευρώ).

Το «ψαλίδι» στο μισθό ανά κατηγορία

Οι μειώσεις μισθών ανά επαγγελματική κατηγορία του δημοσίου είναι οι εξής:

Μείωση 11,2%  στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, με το μισθό από 1.632 να μειώνεται σε 1.449 ευρώ.

Μείωση 15,8% στους επιστήμονες (γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές, κτλ) δηλαδή από 1.366 σε 1.150 ευρώ.

Μείωση 13,4% στους τεχνικούς από 1.265 σε 1.096 ευρώ και στους υπαλλήλους γραφείου, μείωση 15,3%, δηλαδή ο μισθός διαμορφώθηκε από 1.196 σε 1.013 ευρώ.

Διερύνονται οι ανισότητες

Οι μέσοι μισθοί τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες υποχωρούν (την περίοδο 2010-2020) ενώ συγχρόνως η απόσταση ανάμεσα στο μισθό κατά φύλο αυξάνει.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι ο μέσος μισθός για τους άνδρες δημόσιους υπαλλήλους υποχωρεί κατά 14,7% από 1326 ευρώ σε 1131 ευρώ, ενώ αντίστοιχα για τις γυναίκες υποχωρεί κατά 15,4% από 1210 ευρώ σε 1024 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης αυτής υποχώρησης ο μέσος μισθός για τις γυναίκες από 92,1% του αντίστοιχου για τους άνδρες το 2010 υποχωρεί στο 90,6%. Με άλλα λόγια, η κρίση οδηγεί σε αύξηση της απόκλισης των μισθών κατά φύλο.

Η ανισότητα επεκτείνεται και στη σχέση μισθού με το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενο.

Το 2010 η αμοιβή για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν αυξημένη κατά 18,1% σε σχέση με αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κατά το 2020 η επιπλέον αμοιβή περιορίστηκε σε ένα πρόσθετο 10,5% σε σχέση με το πτυχίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, εξετάζοντας την εξέλιξη της κατανομής των μισθών παρατηρείται ότι το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων που λαμβάνει μισθό από 1.100 έως 1.300 ευρώ αυξάνει οριακά από 29% σε 32%.

Αντιθέτως, οι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν από 1.300 έως 1.600 ευρώ μειώνονται από 27% του συνόλου σε 17%, και οι υπάλληλοι που λαμβάνουν πάνω από 1.600 ευρώ μειώνονται από 15% σε 6%.

Στην αντίπερα όχθη, οι υπάλληλοι που λαμβάνουν από 1.000 έως 1.100 ευρώ αυξάνονται από 11% σε 16% του συνόλου, όσοι λαμβάνουν από 900 έως 1.000 ευρώ αυξάνονται από 6% σε 10%, ενώ για επίπεδο μισθού κάτω από 900 αυξάνονται από 12% σε 20%.

Με άλλα λόγια, παρατηρείται σημαντική μετατόπιση προς τα κάτω των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.