Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνο Κόλλια και τον γενικό γραμματέα του επιμελητηρίου, Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου.

Το μνημόνιο προβλέπει την ενημέρωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές από την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, τα μέλη του ΟΕΕ (οικονομολόγοι και λογιστές – φοροτεχνικοί) θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο και θα ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για τις επιδοτήσεις, μέσω της υλοποίησης δράσεων προβολής των έργων, των προγραμμάτων και των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πραγματοποιηθούν πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων, αλλά και εκδηλώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και στα Περιφερειακά Τμήματα, με διττό στόχο: αφενός την ενημέρωση των οικονομολόγων και των λογιστών-φοροτεχνικών και, αφετέρου την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των επιχορηγήσεων και των δανείων από τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην πολυπόθητη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας.

Το κόστος για τις δράσεις αυτές θα καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε: «Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκαινιάζεται ένας κύκλος συνεργασίας, με σκοπό την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, των οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών, για τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται τους επόμενους μήνες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0».

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, «οι οικονομολόγοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει με την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, να παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στους πελάτες τους ή στις επιχειρήσεις που εργάζονται και δη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια για τη μεγέθυνσή τους, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεών τους».