Την μεγαλύτερη επιστημονική συνεργασία στη χώρα σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  ανακοίνωσαν και επίσημα σήμερα οι εκπρόσωποι δυο μεγάλων πανεπιστημίων και πέντε ερευνητικών κέντρων της χώρας.

Έτσι, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και τρία μεγάλα ερευνητικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) συγκροτούν την μεγαλύτερη επιστημονική σύμπραξη που έγινε ποτέ στη χώρα, τον κόμβο Μεταφοράς Τεχνολογίας «Science Agora, Innovation to Society».

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Στόχος του κόμβου αυτού θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, η στήριξη νέων επιχειρήσεων και η προβολή τους. Πρόκειται δε, όπως ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα σε συνέντευξη τύπου, για την δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

Οι εμπνευστές της δημιουργίας του κόμβου έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή περισσότερους από 10.000 νέους επιστήμονες, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ερευνητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και πολίτες της χώρας που θέλουν να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η σύμπραξη

Όπως ανακοινώθηκε δε, η σύμπραξη των πέντε ιδρυμάτων με τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας, θα οδηγήσει:

-Στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ειδικά για την προσέλκυση στελεχών με εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και την εμπορική της αξιοποίηση.

-Στην «διαφήμιση» και διάχυση στην κοινωνία αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και τη δυνατότητα δημιουργίας μεικτών ομάδων που έχουν διεπιστημονική προσέγγιση και συμπληρωματικές δεξιότητες

Προσέλκυση κεφαλαίων

-Στην προσέλκυση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών προσπαθειών, ειδικά κατά τα πρώιμα στάδια της δημιουργίας ομάδας και της αξιολόγησης μίας ιδέας (proof-of-concept)

-Στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες, τη βιομηχανία, τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Ορόσημο σε μία νέα εποχή

Παρουσιάζοντας τα παραπάνω, ο καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε ότι «η ίδρυση του Science Agora αποτελεί για μας ορόσημο που μας οδηγεί σε μία νέα εποχή. Μια εποχή όπου η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας γίνεται στοχευμένα για να συμβάλει στην επιχειρηματική αξιοποίηση του πλούτου της έρευνας που παράγεται στα ιδρύματά μας, με σύστημα και μέθοδο».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι «τα πέντε ιδρύματα αντιπροσωπεύουν έναν πολύ ισχυρό πυρήνα έρευνας που διεξάγεται στη χώρα. Μέσα από τη σύμπραξή τους δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάδειξης της ερευνητικής τους δραστηριότητας προς την αγορά και τις επιχειρήσεις αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης νέων τεχνοβλαστών και επιχειρηματικών ομάδων με συμπληρωματικές γνώσεις».

Μεταφορά τεχνολογίας

Ο Γιώργος Νούνεσης, πρόεδρος του «Δημόκριτου» ανέφερε ότι «ως Ιδρύματα έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση κατά τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ η ίδρυση αυτού του κόμβου, μέσω των συνεργειών που δημιουργούνται, αναβαθμίζει σημαντικά το ρόλο και το αποτέλεσμα που περιμένουμε, τόσο εσωτερικά σε κάθε ίδρυμα αλλά και κατ’ επέκταση στη χώρα και σε διεθνές επίπεδο.»

Την ιδέα παρουσίασαν ακόμη ο καθηγητής Γιάννης Εμίρης, γενικός διευθυντής και πρόεδρος ΔΣ «Αθηνά» και ο καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς,

διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).