Ο Δήμος Καλλιθέας προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας με σκοπό τη σύνδεση των περιοχών που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις υφιστάμενες γραμμές, με επιμέρους κέντρα δραστηριοτήτων του.

Η υπηρεσία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προκειμένου να καταστεί επιτυχής (άρα και βιώσιμη), απαιτεί την αποδοχή και κατά συνέπεια τη χρήση της από τους κατοίκους του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό, διενεργείται έρευνα, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των προτιμήσεων και απόψεων των κατοίκων του Δήμου, επί των προτεινόμενων διαδρομών.

Τόσο η απόφαση όσο και η πρόσκληση των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των δημοτών, στη διαμόρφωση των προτεινομένων διαδρομών είναι μια δημοτική πρακτική προς την σωστή κατεύθυνση και απολύτως ενδεδειγμένη θα προσθέταμε. Άλλωστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πρώτιστα μια συμμετοχική διαδικασία και ο Δήμος Καλλιθέας επιδιώκει να σχεδιάσει τις αναγκαίες διαδρομές ώστε το εγχείρημα να κριθεί επιτυχημένο.

Η Δημοτική Συγκοινωνία σε αστικές περιοχές που φιλοξενούν ολοένα και περισσότερο πληθυσμό κρίνεται επιβεβλημένη καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα ο Δήμος με την ίδρυση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, τονίζει την πρόθεση του να συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση των δρόμων με ταυτόχρονη επίλυση του προβλήματος πάρκινγκ στη περιοχή αφού λιγότεροι οδηγοί θα επιλέγουν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο για μετακινήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Μια κίνηση με πολλαπλά οφέλη αρκεί να υπάρχουν αρκετά λεωφορεία δημοτικά με συχνά δρομολόγια και διαδρομές.

Η Δημοτική Συγκοινωνία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα στη πόλη, να διευκολύνει τις ζωές των δημοτών, εξοικωνομπόντας τους χρήματα από τα καύσιμα, να αποσυμφορήσει τους δρόμους και να μειώσει την μόλυνση του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να δοθεί η δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να μπορούν να προσλάβουν οδηγούς για αυτό τον σκοπό ώστε να επιτύχει η προσπάθεια κάθε Δήμου που θέλει να ιδρύσει ή να ενδυναμώσει την Δημοτική του Συγκοινωνία.

Επίσης, πρέπει τα λεωφορεία αυτά να μπορούν να κινούνται ανεμπόδιστα άρα να αυξηθούν και οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση οδηγών σε διάφορα σημεία της πόλης. Και εδώ χρειάζεται ευέλικτη και πολυδύναμη δημοτική αστυνομία για να ελέγχει τι συμβαίνει.

Έχουμε τονίσει πως κάθε αστική περιοχή μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί κυκλοφοριακά αρκεί να υπάρχει θέληση και επίκαιρες κυκλοφοριακές μελέτες, διότι κακά τα ψέμματα σε λίγα χρόνια τα αυτοκίνητα θα είναι Ακίνητα στους δρόμους.