Την αντίδραση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως που ζητάει «κάθαρση» στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) , προκάλεσε η υπόθεση με τα βίντεο του προγεννητικού ελέγχου. Το υπουργείο Παιδείας έτσι, αλλάζει τις διαδικασίες έγκρισης των προγραμμάτων που στέλνονται στα σχολεία από το ΙΕΠ, σε συνέχεια της ανάκλησης της έγκρισης δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Παιδείας ζήτησε σήμερα:

–    Την άμεση τροποποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση του ελέγχου κατά την εξέταση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, που υλοποιούνται εκτός του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος.

–        Την επανεξέταση του στελεχικού δυναμικού του ΙΕΠ που συμμετέχει στις διαδικασίες έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινωσε ότι ήδη  το ΔΣ του ΙΕΠ αποφάσισε ότι:

  • Σε επίπεδο διαδικασίας, κάθε σχετική αίτηση από φορέα θα ελέγχεται από δύο τουλάχιστον εισηγητές. Στη συνέχεια θα ακολουθεί εξέταση και έλεγχος από τον προϊστάμενο του Τμήματος και τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Σε κάθε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, θα εξετάζονται το μέγιστο 20 εισηγήσεις σχετικά με αιτήσεις φορέων.
  • Το υλικό των αιτήσεων προς έγκριση θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το αργότερο μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση, κατά την οποία θα συζητηθεί.
  • Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων έγκρισης προγραμμάτων μετά το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους.
  • Σε περίπτωση αιτήματος επανέγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος ή υλικού, θα υποβάλλεται εκ νέου όλο το υλικό, και όχι μόνο οι αλλαγές ή τυχόν προσθήκες.
  • Θα υπάρξει στοχευμένη επιμόρφωση, όσον αφορά στις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται εκτός του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος.

«Πάντως, οι ευθύνες της διοίκησης του Ινστιτούτο για την κατάσταση που παρουσιάστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εμφανείς, ενώ εντός της εβδομάδας, θα ληφθούν αποφάσεις για θέσεις ευθύνης σε τομείς έγκρισης των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων».