Περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί έχουν εφέτος τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, με αιτήσεις παραίτησης από την 1η Φεβρουαρίου έως τη 10η Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση υποβάλλονται φέτος πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, καθώς οι σχετικές ημερομηνίες άλλαξαν από την περσινή χρονιά, με ρύθμιση του άρθρου 46 του νόμου 4777/2021. Μάλιστα όσοι έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη θα λάβουν και μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη, αφού αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων.

Οσες παραιτήσεις υποβληθούν το δεκαήμερο από την 1η έως τη 10η Φεβρουαρίου 2022 θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2022. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 11η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ.

Οσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/1/2022 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011, ενώ θα περιμένουν από 28 έως 36 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικότερα δεν ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένους ιδιώτες μέσω ΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης.

Υπογραμμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί, προτού αποφασίσουν την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν θίγονται από τις νέες ηλικιακές αυξήσεις που επέφερε ο Ν. 4336/2015, δηλαδή να ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά όρια ηλικίας. Εάν πάλι ανήκουν στις κατηγορίες που υπόκεινται σε αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να βεβαιωθούν για την ορθότητα του νέου ορίου ηλικίας.

Δικαιώματα

Τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας αλλά με τα παλαιά, δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν από τις 18/8/2015. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί, στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, αποφεύγοντας μάλιστα τα 62 και τα 67.

Στην κατηγορία των προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών ανήκουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα έως την 31/12/2021 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία στις 31/8/2022. Με υποβολή αίτησης τον Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν εφέτος οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2022.

Επιπροσθέτως, αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους έως τον Αύγουστο του 2022, καθώς θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυσή τους. Οσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους από την 1/9/2022 και έπειτα θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή την επόμενη σχολική χρονιά.

Η χρήση πλασματικών

Η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών κάνει χρήση πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές, τέκνα κ.λπ.) για να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από τα σημερινά γενικά όρια ηλικίας (62, 67). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι γεγονός ότι η αναγκαιότητα αυτή έχει καταστεί ασύμφορη οικονομικά. Ωστόσο, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει στη σύνταξη σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας.

Για τον λόγο αυτόν, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει άμεσα να ελέγξουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, καθώς η δυνατότητα αυτή μπορεί να τους οδηγήσει πολλά χρόνια νωρίτερα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θα πρέπει όμως, σε κάθε περίπτωση, να υπολογίσουν ταυτοχρόνως το κόστος της εξαγοράς, καθώς μετά την έκδοση του Ν. 4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου) έχει αυξηθεί αρκετά, ιδίως στο Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος, μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση είτε με δόσεις είτε ακόμα και με παρακράτηση από τη σύνταξη.