Το 2017, η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν την αναθεωρημένη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Ωστόσο, η κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης εξακολουθούσε να εκκρεμεί.

Μέχρι προσφάτως. Την περασμένη Πέμπτη 13 Ιανουαρίου οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν οπότε τώρα το ΕΚΚ που στον Νέο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών σε ξένες ταινίες, μπορεί να παίξει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής κινηματογραφίας να ενδυναμώσει τους δεσμούς της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Τι κερδίζει η Ελλάδα

Η κύρωση της αναθεωρημένης Σύμβασης Συμπαραγωγών διευκολύνει οικονομικά την συμμετοχή μικρών χωρών όπως η Ελλάδα σε διεθνείς συμπαραγωγές ενθαρρύνοντας έτσι την εξωστρέφειά της σε καιρούς ραγδαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο οπτικοακουστικό τοπίο.

Αναλυτικότερα, μέσω της σύμβασης μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνα παραγωγού (για τριμερείς συμπράξεις από 10% σε 5% και για διμερείς και από 20% σε 10%) και παράλληλα, αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό (για τριμερείς συμπράξεις από 70% σε 80% και για διμερείς από 80% σε 90%). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένας Έλληνας παραγωγός που έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ΕΚΚ ή της ΕΡΤ, αιτείται από καλύτερη θέση (λόγω μικρότερου ποσοστού) την είσοδό του σε μια διεθνή συμπαραγωγή (μεγαλύτερου προϋπολογισμού).

Ενδεικτικά, για τη μειοψηφική συμμετοχή σε μια διεθνή συμπαραγωγή προϋπολογισμού ύψους 1.000.000 € απαιτούνταν με βάση την προηγούμενη Σύμβαση 100.000 €, τώρα με βάση την αναθεωρημένη απαιτούνται 50.000 €.

«Οι αναλογίες συμμετοχής σε συμπαραγωγές διαφοροποιούνται προς το ευνοϊκότερο σε σχέση με τη σύμβαση του 1992», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Βουλή, ενώ ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης ανέφερε ότι «η αναθεωρημένη σύμβαση δημιουργεί επίσης τις συνθήκες για περισσότερες παραγωγές και κατά συνέπεια περισσότερες θέσεις εργασίας».