*Γράφει ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

1. Αύξηση του κατώτατου μισθού
1.1. Συνοπτική παρουσίαση

Από 1ης/1/2022 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός κατά 2%, με προοπτική να υπάρξει και νέα αύξηση το β’ εξάμηνο του 2022.

Έτσι ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα θα ανέλθει στα 663 ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ το κέρδος θα φτάσει έως 195 ευρώ τον μήνα αν συνυπολογισθούν και οι τριετίες στους έμπειρους υπαλλήλους, φυσικά αν είχαν προϋπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2012.

1.2. ΥΑ 107675/27.12.2021 (ΦΕΚ Β 6263/27.12.2021) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Αριθμ. 107675 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

[…….]

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

2. Πίνακας με σημερινό μισθό και ημερομίσθια και πως θα διαμορφωθεί με την πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ισχύσει, από 1-1-2022

2.1. Υπάλληλοι:


[1] Το επίδομα γάμου 10%, επί του 29,04€ και 29,62€ ή των 650,00€ και 663,00€ αντίστοιχα, δεν προβλέπεται από τον νόμο περί κατώτατου μισθού και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά από την ΕΓΣΣΕ, η οποία από το 2014 κε δεν περιλαμβάνει μισθολογικούς όρους, και φυσικά αν περιλάμβανε αυτοί δεσμεύουν μόνο τους εργοδότες που είναι μέλη των παρακάτω συνδικαλιστικών οργανώσεων:

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

2.3. Επισημάνσεις για τον κατώτατο μισθό– Συμψηφισμός υπέρτερων αποδοχών με αύξηση μισθού – Δηλωτικές υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

Συμψηφισμός υπέρτερων αποδοχών με αύξηση μισθού

Η ατομική σύμβαση εργασίας που αποτυπώνει τη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, εκεί μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζεται συνήθως αν τα δικαιούμενα επιδόματα θα συμψηφίζονται με την πρόσθετη παροχή (επιμίσθιο) ή όχι.

Σχετικά με την «πρόσθετη παροχή (επιμίσθιο)» και ειδικότερα τι μπορεί να συμπεριληφθεί στο ποσό αυτό, επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία εν όψει της αύξησης του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε εφαρμογή τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία, ο κανόνας είναι ο συμψηφισμός των προβλεπόμενων προσαυξήσεων και επιδομάτων στον καταβαλλόμενο μισθό μέσω της πρόσθετης παροχής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή τη συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον του συμπεφωνημένου μεγαλύτερου μισθού.

Σύμφωνα με τη νομολογία, ο κανόνας του συμψηφισμού έχει εφαρμογή για επιδόματα που
– Υπήρχαν κατά την σύναψη της ατομικής σύμβασης ή
– θεσπίσθηκαν με συλλογική κλαδική σύμβαση εργασίας ακόμη και μετά από την κατάρτιση αυτής, βάσει της οποίας καταβάλλονται οι υψηλότερες των νομίμων αποδοχές,
– εκτός αν η νεότερη ρύθμιση προβλέπει το αντίθετο.

Για παράδειγμα:

1. Έστω μισθωτός που έχει συνάψει έναν χρόνο πριν ατομική σύμβαση εργασίας με καταβαλλόμενο μισθό 1.000,00€.
Δεν εντάσσεται σε κλαδική σύμβαση και αμείβεται με βάση τον κατώτατο των 650€ συν πρόσθετη παροχή 350,00€.

2. Έστω ημερομίσθιος που έχει συνάψει έναν χρόνο πριν ατομική σύμβαση εργασίας με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 35,00€.
Δεν εντάσσεται σε κλαδική σύμβαση και αμείβεται με βάση τον κατώτατο των 29,04€ συν πρόσθετη παροχή 5,96€.
Δεν δικαιούνται επιδόματα προϋπηρεσίας καθώς δεν έχουν πάνω από 3 χρόνια προϋπηρεσίας τον Φεβρουάριο του 2012.

2.4. Δηλωτικές υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Εργάνη-Ε4). Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε4 της Εργάνης με τον τροποποιητικό πίνακα αποδοχών, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την τροποποίηση. Συνεπώς μέχρι την 15.1.2022, εκτός αν δοθεί παράταση, την οποία κρίνουμε αναγκαία τουλάχιστον μέχρι 28.2.2022, γιατί οι λογιστές και τα λογιστικά γραφεία (Άμισθα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που έχουν μετατραπεί) την περίοδο αυτή έχουν μεγάλο φόρτο εργασιών.
Ακόμα υπάρχει -τυπικά υποχρέωση- σύναψης και υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Προτείνουμε να απαλλάξει το Υπουργείο τις επιχειρήσεις και τον κλάδο των λογιστών από αυτό το άγος, όπως εξάλλου έκανε και στο παρελθόν, με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Η απειλή προστίμων για τυπική ενημέρωση επιβαρύνει με πρόσθετο άγχος τον ήδη υπερφορτωμένο κλάδο.

Πηγή: Παλαιολόγος Λιάζος: Μισθοδοσία Προσωπικού. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3η έκδοση

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος – Εργασιακός Σύμβουλος

Πηγή: ΟΤ