Τα ευρήματα της ομάδας εργασίας στην Ρόδο, είναι ενδεικτικά της δουλειάς που πρέπει να γίνει ώστε όλα τα δημοτικά κτίρια, να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα ΑΜΕΑ αλλά και σε ανθρώπους που αδυνατούν να ανέβουν σκαλοπάτια.

Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε σχετικά: «Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των δημοτικών κτηρίων, καθώς και το πέρασμά τους σε ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου, με την αρωγή του κ. Γιώργου Τριάντου, αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Συνολικά καταγράφτηκαν 449 ακίνητα (γραφεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, βιβλιοθήκες, πνευματικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, κα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 47% των κτηρίων, σύμφωνα με τις απαντήσεις των προέδρων και των υπαλλήλων των τοπικών κοινοτήτων είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία σε επίπεδο ισογείου, αφού διαθέτουν ράμπες, ενώ μόλις το 5% των κτηρίων έχουν ανελκυστήρες, επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλο το ακίνητο.

Η συγκεκριμένη καταγραφή των δημοτικών κτηρίων θα συμβάλει στο σκοπό του άρθρου 210 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/τΑ΄/2021) για την επίτευξη προσβασιμότητας χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα στους δημόσιους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Επικρατείας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ανέπτυξαν ηλεκτρονική πλατφόρμα χαρτογράφησης των σημείων παρέμβασης, σχεδιάζοντας data-driven στρατηγική υλοποίησης και εκτίμησης προϋπολογισμού.

Τελικός στόχος η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως η κατασκευή ανελκυστήρων ή μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και χώρου πρόσβασης, τοποθέτηση ράμπας ή αναβατόριου, διαμόρφωση προσβάσιμων χώρων υγιεινής και προσβάσιμων χώρων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία με ειδική διαγράμμιση πλησίον εισόδων κτηρίων σε μονάδες υγείας, σχολικών κτηρίων, αστυνομικών υπηρεσιών και αθλητικών υποδομών, δικαστηρίων κλπ».

Η Ρόδος προφανώς και δεν είναι ο μοναδικός Δήμος της χώρας με προβλήματα πρόσβασης στα δημοτικά ακίνητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στα κτίρια και κανείς Ροδίτης είτε επισκέπτης να αποκλείεται από έναν χώρο λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης. Είναι θέματα που πρέπει να λύνονται άμεσα από κάθε δημοτική Αρχή και αν δεν λύνονται να υπάρχει επαρκής εξήγηση για αυτό.

Ο Δήμος Ρόδου, έκανε το πρώτο βήμα προς την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος και αναμένεται συνέχεια. Οι δημοτικές αρχές σε όλη την χώρα διανύουν τον τρίτο χρόνο της θητείας τους άλλωστε, τουλάχιστον οι νεοεκλεγόμενες, αλλά όπως φαίνεται σε κάποιες από αυτές, τα ζητήματα προσβασιμότητας στα Δημοτικά κτίρια καθυστέρησαν να εντοπιστούν ώστε να είχαν προβεί σε διορθώσεις.