Το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα είναι «πολύ σημαντικό» απάντησαν 2 στους 3 που ρωτήθηκαν στην έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μάλιστα θεωρούν ότι η διαφθορά εντοπίζεται περισσότερο στα δημόσια έργα και προμήθειες του Δημοσίου, στο πολιτικό σύστημα αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η τριάδα που ξεχώρισε από τις περισσότερες απαντήσεις.

Ενώ το 87% των ερωτηθέντων δηλαδή σχεδόν 9 στους 10, είπαν πως «ποτέ ή σπανίως η διαφθορά τιμωρείται στη χώρα μας». Η έρευνα έγινε μεταξύ 777 συμμετεχόντων και ήταν ηλεκτρονική.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα αφορούσαν στη διαφθορά στη χώρα και στο: «Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της διαφθοράς» το 97% το αξιολογεί από «πολύ σημαντικό» ως «αρκετά σημαντικό»

Το επόμενο ερώτημα αφορούσε τους τομείς της διαφθοράς και ήταν: «ποιοι από τους παρακάτω τομείς θα λέγατε ότι είναι πιο εκτεθειμένοι στη διαφθορά; (μέχρι 3 απαντήσεις)», προηγούνται τα δημόσια έργα και οι προμήθειες του δημόσιου τομέα (με 62%), ακολουθεί το πολιτικό σύστημα (59%), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (48%), οι δήμοι και οι περιφέρειες (39%), η απονομή της δικαιοσύνης (21%), η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το ΕΣΥ (18%), η έκδοση οικοδομικών αδειών (14%), οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου (11%), ο ιδιωτικός τομέας (9%) και, τέλος, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων (3%).

Ένα άλλο ερώτημα ήταν: «θεωρείτε ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης /φυσικών καταστροφών /πανδημιών αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς;», το 80% απάντησε καταφατικά ενώ το 20 είτε δεν απάντησε (7%) είτε απάντησε αρνητικά (13%).

Παράγοντες διαφθοράς

Το επόμενο ερώτημα ήταν «ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες ύπαρξης της διαφθοράς». Οι απαντήσεις είχαν ως εξής :

-η ατιμωρησία για τους διεφθαρμένους 85%

-τα κόμματα και οι πελατειακές σχέσεις 73%

-η απουσία διαφάνειας στις δραστηριότητες των κρατικών οργανισμών 43%

-η αδιαφορία των κυβερνήσεων 40%

-η απουσία σαφούς νομοθετικού /κανονιστικού πλαισίου 34%

-η ανεπαρκής χρήση των νέων τεχνολογιών στις σχέσεις κράτους – πολίτη 27%

-η ανθρώπινη απληστία 25%

-η άγνοια των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι στη δημόσια διοίκηση 20%

Φόβος για μια καταγγελία

Ένα άλλο ερώτημα ήταν: «Σε περίπτωση που γινόσασταν μάρτυρας περιστατικού διαφθοράς ή άμεσο θύμα διαφθοράς, θα το καταγγέλλατε;», ήταν το επόμενο ερώτημα και εδώ οι απαντήσεις είχαν ως εξής: ναι 56%, ίσως-δεν είμαι σίγουρος/η 39%, όχι 2%, δεν γνωρίζω /δεν απαντώ 3%.

Ειδικότερα, όμως, «για ποιο λόγο δεν θα κάνατε καταγγελία;», απάντησαν ως εξής: «καμία προστασία για όσους καταγγέλλουν» 50%, «είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς τα περιστατικά» 22%, «φοβάμαι τις συνέπειες» 17%, «δεν θα έκανε καμία διαφορά» 6%, «όλοι γνωρίζουν για αυτές τις υποθέσεις και κανείς δεν κάνει κάτι για αυτές» 6%.

Στο ερώτημα δε, «αν θελήσετε να καταγγείλετε τυχόν φαινόμενα διαφθοράς που αφορούν δημόσιο υπάλληλο, ποιον ή ποιους από τους παρακάτω θεσμούς θα εμπιστευόσασταν περισσότερο; (μέχρι 3 απαντήσεις)», διαβάζουμε: την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 65%, τη δικαιοσύνη (δικαστήρια – εισαγγελία) 51%, το Συνήγορο του Πολίτη 49%, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 33%, την αστυνομία 19%, τα ΜΜΕ 10%, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 4%, τα συνδικάτα 2%, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1%, τέλος, βουλευτές/ δημάρχους/ δημοτικούς συμβούλους 1%.