Ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί είναι οι μισθοί που προσφέρουν οι ελληνικές startups, προσελκύοντας όλο και περισσότερους εργαζόμενους από την εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα μελέτης της Marathon Venture Capital με τίτλο «Η Βιομηχανία των Ελληνικών Startups: Μισθοί και Παροχές, 2021» :

  • Οι startups καθίστανται ελκυστικός προορισμός για ταλαντούχους εργαζόμενους, προσφέροντας ανταγωνιστικό πακέτο παροχών σε θέσεις τεχνολογίας στην ελληνική αγορά.
  • 40% των συμμετεχόντων στην μελέτη λαμβάνουν εταιρικά μερίδια ως παροχή. Η παροχή εταιρικών μεριδίων δύναται να συνεισφέρει περαιτέρω στην προσέλκυση ταλέντου, επίσης λαμβάνοντας υπόψην την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των πιθανών σχετικών εισοδημάτων.
  • Παρατηρείται πρόοδος αναφορικά με την γυναικεία απασχόληση σε αριθμό τεχνολογικών ρόλων, ωστόσο απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδος σε αριθμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας.

Στο  διάγραμμα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το παρατηρούμενο εύρος μισθολογικών αποδοχών ανά λειτουργία σε θέσεις τεχνολογίας ελληνικών startups.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή 27 startups που απασχολούν 1.915 άτομα στη χώρα, οι καλύτερα αμειβόμενοι ρόλοι είναι αυτοί του leadership product (με τις μεικτές ετήσιες απολαβές να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 81.000 ευρώ), του leadership data scientist (78.000 ευρώ), leadership engineering (72.000 ευρώ) και leadership dev ops/infrastructure (68.000 ευρώ).

Διαβάστε επίσης: Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ σε ελληνικές startups

Σύμφωνα με τη μελέτη 4 στους 10 εργαζομένους σε θέσεις τεχνολογίας ελληνικών startups λαμβάνουν ως παροχή και εταιρικά μερίδια. Ο λόγος για τα λεγόμενα stock options, μιας πρακτική αμοιβών ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ΗΠΑ.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στελεχών με ρόλους ηγεσίας λαμβάνουν δικαιώματα μετοχών, ενώ το ίδιο ισχύει για περίπου 1 στις 3 από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, λόγω της χαμηλής φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από κεφάλαιο (15%) στην Ελλάδα, η παροχή εταιρικών μεριδίων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη προσέλκυση εργαζομένων.

Η πιο δημοφιλής παροχή που προσφέρεται από τις εταιρείες που συμμετείχαν στη μελέτη είναι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Άλλες δημοφιλείς παροχές περιλαμβάνουν εκπαίδευση των εργαζομένων, συμμετοχή σε σεμινάρια, οικιακός εξοπλισμός γραφείου, επιπλέον ημέρες άδειας και ασθένειας. Επίσης, ένας αυξανόμενος αριθμός startups προσφέρει παροχές όπως ψυχική υποστήριξη και επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας και πατρότητας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ελληνικές startups διαφορετικού μεγέθους και ωριμότητας εξετάζοντας τα δεδομένα μισθών και παροχών 1.915 εργαζομένων.

Πηγή: ot.gr