Υπέρ της σύμπραξης  δικηγόρων, λογιστών και φοροτεχνικών στη διαδικασία απονομής των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ ώστε να μην παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή τους, με συνέπειες στην αξιοπρεπή διαβίωση των ασφαλισμένων τάχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με το σκεπτικό αυτό η Επιτροπή Αναστολών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά της απόφασης του υπουργού Εργασίας με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε δικηγόρους, λογιστές-φοροτεχνικούς και άλλους, να μπορούν να συμπράττουν στην διαδικασία απονομής των συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Για λόγους όμως δημοσίου συμφέροντος, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ως προδήλως αβάσιμες τις αιτήσεις της ΑΔΕΔΥ,  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής  και ενός ασφαλισμένου του e-ΕΦΚΑ που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, ζητώντας να ανασταλεί η εν λόγω απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι «λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, η οποία θέτει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ασφαλισμένων, κωλύουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, ενώ  η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούσες Ομοσπονδίες, συνιστάμενη στην επιβάρυνση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ με πρόσθετα καθήκοντα, πέραν του ότι προβάλλεται αορίστως, δεν παρίσταται δυσχερώς επανορθώσιμη».