Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ (UQAM), στο Μόντρεαλ.

Το UQAM είναι ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια του Καναδά, το οποίο εδώ και 60 χρόνια διακρίνεται για την ποιότητα των προγραμμάτων του, την πρωτοτυπία της έρευνας και τον προσανατολισμό του στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων στοχεύει στην επιτυχή σύμπραξη των δύο Ιδρυμάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά:

  • στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • σε ανταλλαγές καθηγητών και προσωπικού σε τομείς διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης
  • σε ανταλλαγές φοιτητών
  • σε από κοινού δημοσιεύσεις
  • στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για έρευνα και άσκηση των φοιτητών
  • σε ανταλλαγές γύρω από τις μεθοδολογίες εργασίας και την ακαδημαϊκή οργάνωση
  • στη διοργάνωση θερινών τμημάτων εκπαίδευσης και
  • στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων γύρω από κοινά ενδιαφέροντα

Η συμφωνία υπογράφηκε εκ μέρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2021.