Η αντίστροφη μέτρηση για να εισπράξουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι τα πρώτα χρήματα για τις περιουσίες τους που καταστράφηκαν από την πύρινη λαίλαπα, ξεκίνησε. Εντός της ημέρας ανοίγει  η  πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρονική πύλη arogi.gov.gr. μέσω της οποίας όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από τις 27 Ιουλίου και μετά  θα μπορούν με τους κωδικούς Taxisnet να υποβάλουν αίτηση  για να εισπράξουν μέχρι το τέλος του μήνα όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, την προκαταβολή που δικαιούνται στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής. Για τις κατοικίες η άμεση ενίσχυση φθάνει έως και τις 20.000 ευρώ μαζί με την αποζημίωση για την οικοσκευή ενώ για τις επιχειρήσεις η πρώτη αρωγή φθάνει έως τις 22.000 ευρώ.

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ

Με την υποβολή της αίτησης οι πληττόμενοι απαλλάσσονται αυτομάτως από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για μια τριετία (2021,2022,2023) για τα ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές.

Η αίτηση

Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ ώστε το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση να μπορεί να εντοπίζει αυτόματα το ακίνητο που έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές και να δηλώσει τη ζημιά που έχει υποστεί. Στην   αίτηση  τους οι πυρόπληκτοι θα  πρέπει να αναφέρουν την έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί κάθε ακίνητο που διαθέτουν ή οι εκμεταλλεύσεις τους.

Δωρεές

Εντός της ημέρας ενεργοποιείται και η πλατφόρμα e-dorees.gov.gr όπου, με βάση την καταγραφή των πρώτων αναγκών των πυρόπληκτων φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα, με τα στοιχεία του Taxis, να δηλώσουν την προσφορά τους σε χρήματα ή σε είδος.

Η στεγαστική συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται άμεσα ως πρώτη αρωγή:

Για κατοικίες:

–              20.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν καταστραφεί (14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή).

–              12.000 ευρώ για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες (8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή).

–              5.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες (3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή) .

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή ανέρχεται σε:

–              14.000 ευρώ για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

–              8.000 ευρώ για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά.

–              3.000 ευρώ για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά.

Η στεγαστική συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9). Η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη Στεγαστική Συνδρομή, όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη Στεγαστική Συνδρομή, και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

 Επιχορήγηση επιχειρήσεων

 Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:

-8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,

-4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και

-2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανέρχεται σε:

-4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,

-2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και

-1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Πηγή: ΟΤ