Σε ανανέωση των εκτιμήσεών του για τις καμένες εκτάσεις στη Βαρυμπόμπη και την Εύβοια προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση τις δορυφορικές εικόνες VIIRS όπως τις παρουσιάζει αυτόματα η πλατφόρμα Forest Fire Information System (FFIS) .

Η καμένη έκταση για την περιοχή της Αττικής ανέρχεται σε 7.615 εκτάρια (76.150 στρέμματα).

Την ίδια ώρα, η καμένη έκταση στην Εύβοια είναι 19.794 εκτάρια (197.940 στρέμματα).

Πάνω από 350.000 στρέμματα καμένα

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αυτό αλλάζει την αρχική προκαταρκτική εκτίμηση για 350.000 στρέμματα.

Το ΕΑΑ υπογραμμίζει ότι οι τιμές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις, καθώς οι πυρκαγιές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η ομάδα του BEYOND θα επανέλθει με πιο λεπτομερή αποτίμηση της καμένης έκτασης ύστερα από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης Sentinel.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας Forest Fire Information System μπορεί κανείς να δει και συγκριτικά στοιχεία από το 2018 έως και σήμερα, καθώς και στοιχεία για το είδος της βλάστησης που έχει καταστραφεί.

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας κανείς την Ελλάδα μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βλέπει ότι το 2018 είχαν καεί 109.890 στρέμματα, το 2019 54.040 στρέμματα και το 2020 83.610 στρέμματα.