Συνεχίζουν να επενδύουν σε ακίνητα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης και η σύζυγός του, αφού όπως προκύπτει από τη δήλωση πόθεν έσχες τους για το 2019 (χρήση 2020) απέκτησαν ακόμη τρία διαμερίσματα. Συνολικά εμφανίζουν συμμετοχές σε 33 ακίνητα.

Στις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα ο ευρωβουλευτής στη δήλωσή του προσθέτει στις παρατηρήσεις «Καθαρά έσοδα από ενοίκια σε ΜΚΟ: 11.427,74 ευρώ, Χορηγίες για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης: 16.500 ευρώ».

Παράλληλα ο κ.Παπαδημούλης και η σύζυγός του δήλωσαν για το 2019 πως εισέπραξαν συνολικά 24.000 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων. Σημειώνεται ωστόσο πως αρκετά από τα επίμαχα διαμερίσματα τα μεταβίβασε στα παιδιά, οπότε το αντίστοιχο εισόδημα από τα συγκεκριμένα ενοίκια δεν εμφανίζεται.

Πέραν των ενοικίων, το εισόδημα του κ. Παπαδημούλη για το 2019 ανήλθε σε 293.258 ευρώ και της συζύγου του σε περίπου 20.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις που δήλωσε ο κ.Παπαδημούλης και η σύζυγός του ανέρχονται σε 1.090.135 ευρώ.

Το χαρτοφυλακίου σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κλπ ανέρχεται σε 509.650 ευρώ ενώ το 2019 ο κ. Παπαδημούλης πούλησε αμοιβαία της KBC εισπράττοντας 149.554 ευρώ (αξία κτήσης 150.000 ευρώ).

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Δημήτρη Παπαδημούλη