Μείζονος σημασίας για την ΥΠΑ και το κοινωνικό σύνολο, χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, τις διατάξεις που κατατέθηκαν με τη μορφή τροπολογίας, στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η τροπολογία αφορά στα τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των αερολιμένων, «αυτό δηλαδή που είναι ευρέως γνωστό ως ‘σπατόσημο’, των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων».

Η παραχωρησιούχος εταιρεία έχει καταθέσει στο Δημόσιο, ως όφειλε, το 8,5% των τελών, το οποίο είναι για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 42,76 εκατομμύρια ευρώ.

Με την προτεινόμενη τροπολογία, είπε ο κ. Καραμανλής, ρυθμίζεται η εμφάνισή τους στον προϋπολογισμό της ΥΠΑ για το έτος 2021, χωρίς να απαιτείται η εμφάνιση ισόποσων εσόδων στον σχετικό αναλυτικό λογαριασμό εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού.

Παράλληλα, αποτυπώνονται οι κατηγορίες των δαπανών που δύνανται να καλυφθούν με τα εν λόγω ποσά, κατά τα προβλεπόμενα των συμβάσεων παραχώρησης, όπως παραδείγματος χάριν, οι λεγόμενες «άγονες γραμμές».

«Επομένως, γίνεται σαφές ότι η εν λόγω διάταξη είναι πολύ σημαντική, μείζονος σημασίας, τόσο για την ΥΠΑ, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο», είπε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Με την τροπολογία ρυθμίζονται και θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

– αναστέλλεται από 1.9.2021 μέχρι 31.12.2022 η ισχύς των ειδικότερα αναφερομένων διατάξεων του ΠΔ71/2019 σχετικά με την εποπτεία /επίβλεψη της σχετκής μελέτης και του σχετικού έργου από υπάλληλο με συναφή τίτλο σπουδών ,ε το αντικείμενο της μελέτης και του έργου.

– παρατείνεται μέχρι 31.12.2022 (λήγει την 1.9.2021 η ισχύς α) των πτυχίων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών που ήταν σε ισχύ στις 3.7.2019 και β) των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που ήταν σε ισχύ στις 3.7.2019. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 μέχρι 31.12.2022, εξακολουθεί να εκδίδεται η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες σε συγκεκριμένες τάξεις.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2019, διαπιστώσαμε ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2019 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2019 που αφορούσε στην ίδρυση νέων ηλεκτρονικών μητρώων στον χώρο της παραγωγής των δημοσίων έργων. Δυστυχώς, όμως, δεν είχε γίνει όλη η προβλεπόμενη διαδικασία και προεργασία, και μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, το υπουργείο δεν είχε προβεί σε καμία απολύτως πρόδρομη εργασία για την υλοποίηση και τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος της ψηφιακής μετάβασης, ούτε είχε καν προληφθεί η χρηματοδότηση των ενεργειών που απαιτούνται για την κατασκευή αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας», είπε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε:

«Από την πλευρά μας μεριμνήσαμε αμέσως, και στις 7 Σεπτεμβρίου εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση με ένταξη της πράξης για το νέο μητρώο, το λεγόμενο «ΜΗΤΕ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». Παράλληλα, με απόφασή μας προσλήφθηκε εξειδικευμένος σύμβουλος για να συνδράμει στις υπηρεσίες του υπουργείου. Ταυτόχρονα, συγκροτήσαμε και συντονιστική επιτροπή και ομάδα εργασίας, στην οποία μάλιστα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, στελέχη του υπουργείου, εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών φορέων και των επιμελητηρίων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία, λοιπόν, παρατείνεται η αναστολή ισχύος των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος, γιατί όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό».

Η παράταση της αναστολής των διατάξεων του ΠΔ 71/2019 είναι αναγκαία, είπε επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς και η επιλογή του αναδόχου για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τα νέα μητρώα και στην οποία θα μεταπέσουν όλα τα δεδομένα στοιχεία των υφιστάμενων μητρώων.

Όπως δε υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής, από την αναστολή αυτή δεν δημιουργείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος στους διαγωνισμούς, αφού εξακολουθούν να ισχύουν τα παλαιότερα μητρώα εργοληπτών και μελετητών και παρατείνεται ισόχρονα η ισχύς των εργοληπτικών και μελετητικών πτυχίων.

«Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πολύ μεγάλο έργο, που θα συμβάλει στην υπαγωγή της παραγωγής των δημοσίων έργων στη νέα ψηφιακή εποχή που η κυβέρνηση κάνει καθημερινά πράξη», είπε ο κ. Καραμανλής.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ