Η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα στην πανδημία, καθώς δεν θέλει να ξεφύγει ο έλεγχος στο επιδημιολογικό μέτωπο αλλά και επειδή επιθυμεί να στρέψει τα βλέμματα στο αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό της έργο, στο οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία – κάτι που είναι εμφανές στο μοντέλο των επισκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφέρεια. Το μήνυμα που θέλει να περάσει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι πέραν της διαχείρισης της πανδημικής κρίσης η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Είναι κάτι που όπως επισημαίνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού «φαίνεται ήδη στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, όμως τα επόμενα χρόνια αυτό θα γίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό».

Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις εμπεριέχονται και στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0», από τις πιο εύκολες συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες με τον 12ψήφιο, μοναδικό αριθμό για κάθε πολίτη έως την ανακύκλωση, τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επανακατάρτιση, τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ολα αυτά, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, «παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, τη βελτίωση των υποδομών, τις αλλαγές στη φορολογία, τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μαζί με την ανάπτυξη της οικονομίας, θα κρίνουν το πολιτικό πεδίο – και όχι τα συνθήματα».

Ενα από τα βασικότερα σημεία των μεταρρυθμίσεων – με σαφές αποτύπωμα στην καθημερινότητα – είναι όπως προαναφέρθηκε ο 12ψήφιος προσωπικός αριθμός που θα δοθεί σε κάθε άτομο.

O προσωπικός αριθμός θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα και θα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός του ΑΜΚΑ, του ΑΦΜ και του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας για τον καθένα.

Αυτοματοποίηση της αναγνώρισης

Η παροχή αυτού του αριθμού σε κάθε πολίτη θα συμβάλει στην απλούστευση και αυτοματοποίηση της αναγνώρισής τους, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά συστήματα. Ο σκοπός είναι σαφής: ο προσωπικός αποκλειστικός αριθμός να αποτελέσει την «ψηφιακή ταυτότητα» των Ελλήνων, τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θα συναλλάσσονται μελλοντικά με τον δημόσιο τομέα. Στο κέντρο αυτών των συναλλαγών θα βρίσκεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού καλύπτει την επόμενη διετία.

Πέραν της «ψηφιακής ταυτότητας», η κυβέρνηση θέλει να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις της καθημερινότητας σε άλλους πέντε τομείς. Σε ό,τι αφορά την επανακατάρτιση, θα υπάρξουν αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την αναβάθμισή του ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ηλικιακής κατηγορίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, εκ του οποίου τα 400 εκατ. ευρώ θα αφορούν τη διετία 2021-2022.

Φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παντού

Στο ζήτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στόχος είναι η ενίσχυση των «πράσινων μετακινήσεων» και η διεύρυνση του δικτύου φόρτισης. Στην ανακύκλωση, θα προωθηθεί η υποχρέωση χωριστής συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας σε ξεχωριστούς χώρους. Θα γίνει προσπάθεια αυτό να υλοποιηθεί αρχικά σε δημόσιους χώρους όπως οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες των δήμων (π.χ. παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις), οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα εμπορικά και συνεδριακά κέντρα, τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα αεροδρόμια κ.ά. Επίσης, η υποχρεωτική ξεχωριστή διαλογή για τα νοικοκυριά θα αφορά τουλάχιστον τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό κ.ά.

Εμφαση θα δοθεί και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναμένεται να καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αυτών και την ενίσχυση της ψηφιακής τους υποδομής. Ως κίνητρο, η αύξηση της έκπτωσης εξόδων για την ψηφιοποίηση θα ανέλθει στο 200% και ο τύπος των δαπανών που θα υπάγονται στην έκπτωση θα καθοριστεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με σκοπό να ενισχυθεί και η αξιοπιστία των συστημάτων του δημοσίου τομέα. Προβλέπεται η ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, όπως π.χ. η προστασία περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας,  επιχειρηματικά συστήματα κ.ά.