Δείτε το το τελικό σχέδιο δήλωσης του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια που πέρασε την διαδικασία σιωπηράς αποδοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ομόφωνη καταδίκη

Η δήλωση αυτή που έχει την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει ρητά τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις για τα Βαρώσια με τις ανακοινώσεις Ερντογάν και Τατάρ και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει όλες τις ενέργειες που έχει πάρει για να ανατρέψει το καθεστώς που ορίζουν για τα Βαρώσια τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Για την δήλωση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας η ελληνική διπλωματία εξέφρασε την ικανοποίησή της.

Αναλυτικά το τελικό σχέδιο δήλωσης του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ως εξής:

Αναλυτικά το τελικό σχέδιο δήλωσης

«Δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας

»Στην […] συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στις […] Ιουλίου 2021, σε σχέση με την γνώμη του Συμβουλίου για το θέμα […], ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας έκανε την ακόλουθη δήλωση εξ’ ονόματος του Συμβουλίου.

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει τη δήλωση του προέδρου του στις 9 Οκτωβρίου 2020 για τα Βαρώσια.

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανόμενων του ψηφίσματος 550 (1984) και του ψηφίσματος 789 (1992).

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από ανθρώπους άλλους εκτός από τους κατοίκους των (σ.σ. Βαρωσίων) είναι απαράδεκτη και καμιά δράση δεν μπορεί να αναληφθεί σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα (σ.σ. του ΣΑ του ΟΗΕ).

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει τις ανακοινώσεις στην Κύπρο από τον Τούρκο (σ.σ. πρόεδρο Ερντογάν) και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 20 Ιουλίου 2021 για το περαιτέρω άνοιγμα μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη σχετικά με αυτές τις μονομερείς ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις (σ.σ. του ΣΑ ΟΗΕ).

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί για την άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας και την αναίρεση όλων των βημάτων που έχουν γίνει σε σχέση με τα Βαρώσια από τον Οκτώβρη του 2020. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις στο νησί και να βλάψουν τις προοπτικές λύσης.

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του σε μια διαρκή, συνολική και δίκαιη λύση σε συμφωνία με τις επιθυμίες του Κυπριακού λαού και βασισμένη σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα.

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα».

Δείτε το τελικό σχέδιο δήλωσης και στα αγγλικά

Statement by the President of the Security Council

At the [XXth] meeting of the Security Council, held on [XX] July 2021, in connection with the Council’s consideration of the item entitled [XXX], the President of the Security Council made the following statement on behalf of the Council:

“The Security-Council reaffirms the statement of its President of 9 October 2020 (S/PRST/2020/9) on Varosha.

“The Security Council reaffirms the status of Varosha as set out in previous United Nations Security Council resolutions, including resolution 550 (1984) and resolution 789 (1992).

The Security Council reiterates that any attempt to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants is inadmissible and that no actions should be carried out in relation to Varosha that are not in accordance with its resolutions.

“The Security Council condemns the announcement in Cyprus by Turkish and Turkish Cypriot leaders on 20 July 2021 on the further reopening of a part of the fenced-off area of Varosha. The Security Council expresses its deep regret regarding these unilateral actions that run contrary to its previous resolutions and statements.

“The Security Council calls for the immediate reversal of this course of action and the reversal of all steps taken on Varosha since October 2020. The Security Council underscores the need to avoid any further unilateral actions not in accordance with its resolutions and that could raise tensions on the island and harm prospects for a settlement.

“The Security Council stresses the importance of full respect and implementation of its resolutions, including the transfer of Varosha to UN administration, and of respect for UNFICYP’s freedom of movement.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής όλων των ψηφισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του να περάσουν τα Βαρώσια στη διοίκηση του ΟΗΕ, και του σεβασμού της ελευθερίας κίνησης της UNFICYP.

“The Security Council reaffirms its commitment to an enduring, comprehensive and just settlement in accordance with the wishes of the Cypriot people, and based on a bicommunal, bizonal federation with political equality, as set out in relevant Security Council resolutions, and its support for the Secretary-General’s efforts.

“The Security Council shall remain seized of the matter.