Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου έγινε αποδέκτης της εν λόγω πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως διότι κατά το παρελθόν είχε έντονη δραστηριότητα σε θέματα περιβάλλοντος ως Ευρωβουλευτής, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς για όλους, με στόχο να συμβάλει στον στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050.

Με μεγάλη χαρά δεσμεύομαι ως Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Είμαστε όλοι μαζί σ’ ετοιμότητα για ν’ ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τον κρίσιμο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2050 για την κλιματική ουδετερότητα», τόνισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, για να προσθέσει:

«Στην Περιφέρειά μας, στα Ιόνια Νησιά, σχεδιάζουμε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινούμαστε ως Περιφερειακή Αρχή, σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Στην προώθηση μιας πράσινης Περιφέρειας, δηλαδή μιας πολύπλευρης διαδικασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε για την καθαρή ενέργεια, η μετάβαση στην «Πράσινη Εποχή» για μας θεωρείται αδιαπραγμάτευτο συστατικό της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης για τις κοινωνίες μας, για τη χώρα μας, για το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι μας».

Όσον αφορά στις δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν ν’ αναλάβουν -στο πλαίσιο του ρόλου τους- οι Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Διενέργεια συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή κατά τη διάρκεια τακτικών επαφών και δραστηριοτήτων, ιδίως με εκείνους που δεν συμμετέχουν ακόμη στη δράση για το κλίμα
  • Προβολή των απόψεών τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο να πείσουν τις δημόσιες αρχές, τα σχολεία, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να δεσμευτούν για την ανάληψη φιλόδοξης δράσης για το κλίμα και να αναλάβουν τις σχετικές υποχρεώσεις
  • Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, ιδίως τις ευάλωτες και χαμηλού εισοδήματος ομάδες, με προσαρμογή των μηνυμάτων και των δραστηριοτήτων για το κλίμα στο πλαίσιο, στις προκλήσεις και στις ανάγκες κάθε τόπου
  • Διάδοση επιστημονικά αξιόπιστων γνώσεων και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, π.χ. μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών και άλλων εκδηλώσεων και θεματικών συζητήσεων, της διεξαγωγής εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της κοινοποίησης δεδομένων, εμπειρογνωσίας και γεγονότων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, της εξεύρεσης νέων τρόπων και διαύλων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή
  • Διοργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κλιματική και περιβαλλοντική δράση (π.χ. δενδροφυτεύσεις, γραφεία πληροφόρησης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο κλπ)
  • Διασύνδεση των τοπικών ακτιβιστών για το κλίμα με άλλα σχετικά δίκτυα και ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Ανταλλαγή γνώσεων, π.χ. μέσω κατάρτισης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, για να βοηθηθούν όλοι να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν πρωτοβουλίες για το κλίμα.