Δύο δεσμεύσεις και μια συμφωνία περιλαμβάνει η νέα Εθνική Γενική Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας την οποία υπέγραψαν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις, σήμερα, Τετάρτη.

Η συμφωνία αφορά στη διατήρηση και επέκταση για το 2021 όλων των θεσμικών όρων και κανόνων εργασίας που προβλέπονται σε παλαιότερες συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις.

Ενώ οι δύο δεσμεύσεις προβλέπουν: πρώτον, την επιμονή των δύο μερών για την συνέχιση το 2021 των προσπαθειών προκειμένου να δημιουργηθεί για επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης για το σύνολο των εργαζομένων (Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο). Η απόφαση για το νέο ταμείο συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση του 2018 και οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη

Δεύτερον, εργοδότες και εργαζόμενοι επαναβεβαιώνουν τη θέση τους υπέρ του καθορισμού των κατώτατων αμοιβών από τους ίδιους μέσω διαπραγματεύσεων και υπογραφής σύμβασης και όχι από τον υπουργό Εργασίας. Δηλώνουν μάλιστα ότι εφόσον αρθεί η απαγορευτική νομοθεσία θα προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή σύμβασης με οικονομικούς όρους.

Σημειώνεται ότι από περίοδο των μνημονίων – το 2013 – με νόμο αφαιρέθηκε η δυνατότητα διαπραγματεύσεων και καθορισμού των κατώτατων αμοιβών από τους κοινωνικούς εταίρους και δόθηκε στην κυβέρνηση. Έκτοτε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ καθορίζουν μόνο θεσμικού χαρακτήρα θέματα.

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της για τη νέα σύμβαση υπογραμμίζει την προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανός ο θεσμός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διασώζοντας προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Τι περιλαμβάνει η νέα ΕΓΣΣΕ

Αναλυτικά στη νέα ΕΓΣΣΕ του 2021 περιέχονται τα εξής:

1) Συμφωνείται ρητά η ισχύς όλων των θεσμικών όρων που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ ως κατώτατα όρια προστασίας των εργαζομένων και περιλαμβάνεται ρήτρα για τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

2) Συμφωνείται ρητά η άμεση επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου και λοιπών μισθολογικών όρων, εφόσον καταργηθεί η σχετική περιοριστική νομοθεσία

3) Ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή συμφωνία- πλαίσιο για την ψηφιοποίηση της εργασίας, που υπεγράφη από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τον Ιούνιο του 2020 και συμφωνείται η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εξασφάλιση της απασχόλησης

4) Συμφωνούνται συγκεκριμένες δράσεις για την έμπρακτη προώθηση της πρόσφατα κυρωθείσας Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, όπως η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση Οδηγού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων για τις παράνομες διακρίσεις στην εργασία, τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση

5) Συμφωνείται η αναγκαιότητα ποιοτικής βελτίωσης και ανασχεδιασμού του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησής της με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων και συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας για την υλοποίηση επιμέρους στοχευμένων δράσεων

6) Επαναβεβαιώνεται η στήριξη των μερών και συμφωνούνται συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Πηγή: ΟΤ