Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που μεταξύ άλλων ρυθμίζει ζητήματα της συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Αθήνας.

Με διάταξη της τροπολογίας προβλέπεται ότι με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας Παγίων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ της μείζονος πρωτευούσης, για χρονική περίοδο 3 ετών, η οποία δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης ανατίθεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που αναδεικνύεται, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Toν επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, επικαλέστηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης, παρουσιάζοντας τις προωθούμενες παρεμβάσεις στην Ολομέλεια.

Όπως ειδικότερα ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με την τροπολογία:

– αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αποπληρωμής τόκων δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της «Αττικό Μετρό ΑΕ» και των προμηθειών εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. «Μέχρι σήμερα η πληρωμή των ανωτέρω δαπανών γινόταν από πόρους της «Αττικό Μετρό ΑΕ», δηλαδή από τα ποσά των δανείων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα μεγάλο λογιστικό έλλειμμα στην εταιρεία.

Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται διαρθρωτικά ως νόμιμες και πλέον το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την υποχρέωση χρηματοδότησης των σχετικών δαπανών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διαδικασία που διαχέεται για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας στα επόμενα έτη», είπε ο κ. Κεφαλογιάννης.

-ρυθμίζονται θέματα αδειοδοτήσεων της «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ» και τίθεται το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε τα σιδηροδρομικά έργα να επιταχύνονται ως προς την υλοποίησή τους. Ειδικότερα, ρυθμίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα της εκδόσεως οικοδομικών αδειών για εγκαταστάσεις κτιριακών έργων, ρυθμίζονται θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ενώ εισάγονται προβλέψεις για υπαγωγή των σιδηροδρομικών έργων στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Επίσης τίθενται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σιδηροδρομικών έργων εντός δασικών εκτάσεων «με απόλυτο σεβασμό στην περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία».

– προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην «ΕΥΔΑΠ ΑΕ» το έτος 1999 για μια εικοσαετία και η οποία έχει ήδη λήξει. «Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η αναγκαία προς τους συναρμόδιους υπουργούς εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της νέας σύμβασης με την τήρηση του συνόλου των διατάξεων της ενωσιακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το νερό», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε ότι με την ίδια διάταξη προβλέπεται η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ελληνικού δημοσίου και «ΕΥΔΑΠ ΑΕ», η οποία από το έτος 2013 έχει πάψει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό προς το ελληνικό δημόσιο για το νερό το οποίο προμηθεύεται, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνει στην με κέρδος μεταπώληση αυτού. «Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διάταξη επιτυγχάνει την εξασφάλιση τόσο των δικαιωμάτων του δημοσίου όσο και της σταθερότητας των τιμολογίων για τους πολίτες της Αττικής χωρίς να επέρχεται οποιουδήποτε είδους αύξηση και χρεώσεις», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

-παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης να προβαίνουν στην άμεση άρση βλαβών και ζημιών του δικτύου αρμοδιότητάς τους και «να τεθεί ένα τέλος στις καθυστερήσεις που προέκυπταν λόγω χρονοβόρων διαδικασιών για εκτέλεση επειγουσών εργασιών μικρής κλίμακας από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, λόγω αδειοδοτήσεων εκ μέρους διαφόρων φορέων με υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης του χώρου των εκτελούμενων μικρών έργων».

-ανανεώνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, Χαλκιδικής, Χανίων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής από τη λήξη τους για διάστημα δώδεκα μηνών. «Στόχος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των ενεργειών εκ μέρους της πολιτείας για την αντιμετώπιση των πληγέντων από φυσικές μεγάλες καταστροφές και πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν ήδη αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία τόσο στη διενέργεια αυτοψιών, όσο και στην έκδοση πράξεων αδειών επισκευής και εγκρίσεων στεγαστικής συνδρομής για αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων, γεγονός που τους καθιστά απαραίτητους για την ολοκλήρωση του έργου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου», σημείωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Αντιδράσεις

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την τροπολογία για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, θέτει σε κίνδυνο και την ποιότητα, αλλά και την τιμή του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού, που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας.

«Είναι ένα όχημα ΣΔΙΤ στον ευαίσθητο χώρο της διαχείρισης του νερού στην ΕΥΔΑΠ. Θεωρώ ότι είναι απολύτως προβληματική αυτή η επιλογή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός.

«Κάνουν ιδιωτικοποίηση σε ένα τμήμα του δικτύου. Όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η πρακτική στον κόσμο έχει αυξήσει τα τιμολόγια για την κατανάλωση και σε πολλές των περιπτώσεων έχει υπονομεύσει την ποιότητα του διανεμόμενου αγαθού», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης.

«Είναι μια κατάπτυστη τροπολογία. Είναι μια σκανδαλώδης τροπολογία που αφορά βεβαίως την ΕΥΔΑΠ και την παράδοση, μετά από τρία χρόνια, του δικτύου της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής στις ορέξεις, βορά, δηλαδή, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και προειδοποίησε: «Φορτώνετε τον λαό με επιπλέον χαράτσια. Από τη στιγμή που θα μπει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, υποδομές και δίκτυα τα οποία φτιάχτηκαν από τον ίδιο τον λαό της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής, τα δίνετε προκειμένου οι ιδιώτες και οι επιχειρηματίες που θα δραστηριοποιηθούν να αποκομίσουν κέρδος. Γιατί γι’ αυτό γίνονται όλα».

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη ανέφερε ότι στο εξής η ΕΥΔΑΠ αποκτά μεν το δικαίωμα διαχείρισης των εξωτερικών υδροδοτικών συστημάτων αλλά μόνο για τρία χρόνια. «Μετά, τη λειτουργία αυτή, του ΕΥΣ, θα αναλαμβάνει ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού. Με λίγα λόγια, οι ιδιώτες. Με άλλα λόγια, όμως, μπαίνει χέρι ακόμη και στο νερό των πολιτών», είπε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 που έκανε λόγο για σκανδαλώδη εξέλιξη και κατήγγειλε ότι οι μνημονιακές κυβερνήσεις επιλέγουν την οδό της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. «Πρόκειται για ένα σχήμα όπου το δημόσιο πληρώνει, καταβάλλει κόστη και εγγυάται και τα δάνεια. Ο ιδιώτης απλώς εισπράττει, αυξάνοντας εκθετικά τις τιμές. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα όνειδος. Η Κυβέρνηση πρέπει να το πάρει πίσω. Πρέπει να πάρετε πίσω αυτήν τη διάταξη», είπε η βουλευτής του ΜέΡΑ25.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ