Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε τέσσερα μαθήματα των πανελληνίων 2021.

Πρόκειται για τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Τα θέματα στο μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές

Τα θέματα στο μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ 

Τα θέματα στο μάθημα Ναυτικές Μηχανές

Τα θέματα στο μάθημα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο