Την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.

Στόχος είναι να φύγουν πλήρως από τη φορολογική ζωή του τόπου από το 2023 και μετά.

Φέτος, θα απενεργοποιηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης για 1,5 εκατ. φορολογουμένους οι οποίοι επλήγησαν από την υγειονομική και οικονομική κρίση, κάτι που αν δε γινόταν θα οδηγούσε περίπου 3,5 εκατομμύρια φορολογουμένους  στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων.

Και αυτό καθότι η κρίση συρρίκνωσε τα εισοδήματα των επαγγελματιών, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα τέθηκαν σε αναστολή λαμβάνοντας ποσό 534 ευρώ μηνιαίως.

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε πρόσφατα ότι τα τεκμήρια είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της φορολογητέας ύλης και θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να «πιαστεί» η φοροδιαφυγή.

Πλέον, θα ενισχυθούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με επέκταση τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογίας αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Μέσω των ηλεκτρονικών και όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων που έχουν ήδη μπει στη ζωή μας η εφορία μπορεί ευκολότερα να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης τα τεκμήρια «παγώνουν» φέτος για:

• Οσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε με βάση τον ΚΑΔ πληττόμενη λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της COVID-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής.

• Εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.

• Ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.

• Οσους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19.

Για τους ανωτέρω δεν θα ισχύσουν τα τεκμήρια υπό τις προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω:

• Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

• Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (τεκμηρίων) του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

• Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω δαπάνη θα πρέπει να δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι θα φορολογηθούν κανονικά και θα υπολογιστούν και τα τεκμήρια διαβίωσης. Για κάθε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. ακόμη και από τόκους καταθέσεων, επιδόματα τέκνων κ.λπ.), η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ισχύει ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης:

• 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και έχει επιλέξει να υποβάλει τη δήλωσή του χωριστά από τη σύζυγο ή τον σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

• 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχει επιλέξει να υποβάλει κοινή δήλωση με την ή τον σύζυγο ή με το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Πηγή: ot.gr