Μια νέα «εξεταστική περίοδος» για τα ίδια τα ΑΕΙ θα ξεκινήσει μετά τα φετινά αποτελέσματα για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αυτή τη φορά οι «εξεταζόμενοι» θα είναι τα τμήματά τους και οι σπουδές που προσφέρουν και καταλύτης ο θεσμός της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Κι αυτό γιατί η φετινή διαδικασία θα αφήσει πολλά τμήματα με ελάχιστους πρωτοετείς (πιθανόν και λιγότερους των 10), κάτι που θα ωθήσει και τα ίδια τα ιδρύματα σε αποφάσεις για τη μελλοντική στρατηγική και χωροταξική αναδιάρθρωσή τους.

Άλλα τμήματα θα τα «σπρώξει» να μετουσιωθούν στις νέες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών που σχεδιάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας για να αντικαταστήσουν τα παλιά ΤΕΙ.

«Με βάση τη βαθμολογική εικόνα προηγούμενων ετών και εφόσον βέβαια οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων κινηθούν σε παραπλήσια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ένας σημαντικός αριθμός τμημάτων αναμένεται να μη συμπληρώσει τις διαθέσιμες θέσεις» σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού Χρήστος Ταουσάνης.

«Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική επισήμανση αναφορικά με τα τμήματα που δεν θα συμπληρώσουν τις θέσεις τους και θα υποστούν και σημαντικές απώλειες στον αριθμό των φοιτητών τους λόγω της ΕΒΕ: το σύνολο των προτιμήσεων που συγκεντρώνει κάθε τμήμα δεν είναι πάντοτε αντικειμενικός παράγοντας για την ποιότητα του έργου που παράγεται και το επίπεδο των ακαδημαϊκών γνώσεων που προσφέρει. Ούτε είναι ενδεικτικό για την απασχολησιμότητα και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας που προσφέρει στους αποφοίτους του. Μάλιστα, σε αρκετά προγράμματα σπουδών καταλυτικός παράγοντας για το σύνολο των προτιμήσεων, και ιδιαίτερα των πρώτων, είναι η γεωγραφική θέση. Για παράδειγμα, ένα τμήμα με έδρα τη Σύρο, όπως το Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, όσο αξιόλογο έργο και να παράγει αλλά και σημαντικές προοπτικές καριέρας να προσφέρει στους αποφοίτους του, χάνει και ενδεχομένως να χάσει προτιμήσεις λόγω της γεωγραφικής του θέσης», συνεχίζει.

Τα τμήματα

Με βάση τα προαναφερθέντα, αξίζει να δούμε τμήματα τα οποία προσφέρουν ξεχωριστές προοπτικές καριέρας, αλλά ενδεχομένως να επηρεαστούν από την ΕΒΕ:

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το συγκεκριμένο τμήμα αφορά έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας οικονομίας. Ξεκινώντας από πεδία όπως τα ναυτιλιακά οικονομικά και συνεχίζοντας και σε τομείς όπως τα Maritime Logistics, ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να ακολουθήσει μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία που θα τον οδηγήσει να εργαστεί ως αυτοματιστής ναυτιλίας, επιχειρησιακός σύμβουλος, ναυτιλιακός οικονομολόγος, μεσίτης ναυλώσεων κ.ο.κ.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση επιστημόνων και στελεχών με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Από προγραμματιστές και αναλυτές ασφαλείας έως επιχειρησιακοί αναλυτές και data scientists, οι απόφοιτοι μπορούν – πρακτικά – να διαμορφώσουν ξεχωριστά μονοπάτια καριέρας, με ιδιαίτερη δυναμική στην αυριανή αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, διαθέτουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως μηχανικοί τηλεπικοινωνιών ή διαχειριστές δικτύων.

Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο απόφοιτος είναι ένας μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα. Συνεπώς, εμπλέκεται με τον στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντική νομοθεσία και περιβαλλοντικό έλεγχο (επιθεώρηση), την ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση κτιρίων, τον βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας κ.ο.κ. Δεν είναι τυχαίο πως τα δυνητικά πεδία απασχόλησής του μπορεί να είναι από τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστικές μέχρι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της επικοινωνίας, συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις κοινωνικές επιστήμες και ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που πλαισιώνεται από επιστημονικά πεδία όπως της μαζικής επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας, των δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς και του μάρκετινγκ, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το εύρος και η διεπιστημονικότητα του προγράμματος σπουδών παρέχουν την προοπτική μιας διαφοροποιημένης σταδιοδρομίας με ειδικότητες όπως διαφημιστής, content creator, αναλυτής αγοράς, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, σύμβουλος επικοινωνίας και αρκετές ακόμη.

Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο, και Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τα τμήματα υπηρετούν κατά κύριο λόγο την επιστήμη των logistics. Η διοίκηση logistics αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους και βασικότερα οικονομικά πεδία, ειδικά για τις χώρες της Μεσογείου. Τα επαγγέλματα που αφορούν τη διοίκηση logistics σχετίζονται με ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Σε πολλές, μάλιστα, διεθνείς αλλά και εγχώριες μελέτες – όπως αυτή του ΣΕΒ – γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το πλήθος των ειδικοτήτων και των εναλλακτικών διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος που θα ασχοληθεί με το πεδίο αυτό.

«Οπως εύλογα διαπιστώνουμε, ορισμένα τμήματα που ενδεχομένως θα επηρεαστούν από την ΕΒΕ και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμπληρώσουν τις προσφερόμενες θέσεις καλλιεργούν ενδιαφέρουσες προοπτικές καριέρας. Μια προσεκτική μελέτη των δυνατοτήτων που μας παρέχει το κάθε τμήμα σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο αποτελεί πρώτιστο κριτήριο ώστε να προχωρήσουμε σε έξυπνες επιλογές και να συμπληρώσουμε το Μηχανογραφικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».