Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα της Φυσικής ενιαίου λυκείου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1.β

Α2.γ

Α3.α

Α4.α

Α5.Σ,Λ,Λ,Λ,Σ

ΘΕΜΑ Β

Β1.ii

B2.ii

B3.iii

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.   ΘΜΚΕ για το m2 (πτώση κατά h)

ΑΔΟ μόνο στον άξονα x : m2υ2ημφ = (m1+m2κ

Γ2.

οπότε από ΑΔΕΤ :  και τελικά προκύπτει Α= 0.3m

Γ3. Για t=0 είναι x = A/2 επομένως φο=π/6 ή φο=5π/6. Όμως η ταχύτητα είναι προς την αρνητική κατεύθυνση επομένως      (SI)

Γ4. Κ=8U επομένως η ενέργεια ταλάντωσης είναι ΕΤ=9U  οπότε

Για δεύτερη φορά σημαίνει x= -0.1m άρα το ελατήριο έχει επιμήκυνση

επομένως

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

ΘΕΣΗ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  1

Δ2.

Δ3.

.

Δ4.

Εφαρμόζουμε Α.Δ.Μ.Ε. από το σημείο 1 στο σημείο 2

Δ5.

Ι.

    

ΙΙ.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ