Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των φυλακών, προωθεί η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που έχει σχεδιάσει.

Μιλώντας για σημαντική πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, εξηγεί ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των Καταστημάτων Κράτησης.

Η υλοποίηση

Θα τοποθετηθούν ειδικά συστήματα (ειδικές βάσεις/κάδοι) στα οποία θα συγκεντρώνονται οι συσκευασίες και στη συνέχεια θα γίνεται η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα οδηγούνται στα «Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» ή στα «Πάρκα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης», θα καταμετρώνται και θα ανακυκλώνονται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακύκλωσης θα εκδίδεται ένα κουπόνι ανταποδοτικού κινήτρου για κάθε Κατάστημα Κράτησης, με το σύνολο των ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Ενίσχυση του Ταμείου Φιλοπτώχων της φυλακής

Τονίζεται ότι για κάθε συσκευασία που συλλέγεται δίδεται ανταποδοτικό τίμημα 0,03 ευρώ και το συνολικό ποσό θα αποδίδεται στο «Ταμείο Φιλοπτώχων» του εκάστοτε Καταστήματος Κράτησης.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφία Νικολάου, υπέγραψε πρόσφατα Σύμφωνο Συνεργασίας με τον πρόεδρο της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» κ. Παύλο Ραβάνη, και τον γενικό διευθυντή της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, «Συμμαχία για την Ελλάδα», κ. Γεώργιο Καλούδη.

Η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» αναλαμβάνει την τοποθέτηση των ειδικών κάδων, συλλογή, ανακύκλωση και απόδοση των ανταποδοτικών κουπονιών.

Η «Συμμαχία για την Ελλάδα» αναλαμβάνει Σύμβουλος Τεχνικού, Προβολής και Επικοινωνίας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Συμφώνου Συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και θα επεκταθεί σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των εργαζόμενων στα Καταστήματα Κράτησης.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι τα Καταστήματα Κράτησης να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλη επέκταση των κοινωνικών δράσεων, αλλά και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση εργαζόμενων και κρατουμένων.