Στην τελική φάση μπαίνει ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας, προϋπολογισμού 261,4 εκατ. ευρώ. Μετά από δικαστικές εμπλοκές, που οδήγησαν σε τρεις παρατάσεις της υφιστάμενης σύμβασης, η οποία αρχικά έληγε στις 31 Μαρτίου 2019, ο διαγωνισμός βαίνει προς το τέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε ότι και οι τρεις προσφορές που είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό για τη «Συντήρηση και Λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας» πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και της οικείας διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.

Η κατάταξη που μέχρι στιγμής έχει προκύψει από την αξιολόγηση των τριών τεχνικών προσφορών είναι η εξής:

·     ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΑΒΑΞ – ΕΡΓΟΤΕΜ: βαθμολογία 109,93

·     INTRAKAT– SUEZINTERNATIONAL– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: βαθμολογία 108,0

·     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: βαθμολογία 106,0

Μετά την απόφαση του ΔΣ, αναμένεται το συντομότερο δυνατόν να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές ώστε να επιλεγεί η κοινοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ προχώρησε και σε νεότερη παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, με την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞ, διάρκειας ως ένα έτος, καθώς η προηγούμενη έληγε στις 31 Μαρτίου 2021. Η ολοκλήρωση πάντως της διαδικασίας εξαρτάται και από τις προθέσεις των συμμετεχόντων να συνεχίσουν τις δικαστικές διαμάχες, δεδομένου ότι, και σε αυτή τη φάση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα προσφυγής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κρίνεται ικανοποιητική, καθώς κατατέθηκαν τρεις προσφορές για την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης από συμπράξεις εγχώριων και διεθνών εταιρειών κύρους.

Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη αφορά και την εκτέλεση εργασιών και λειτουργικών ρυθμίσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης, εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον. Μέρος των ενεργειακών αναγκών του Κέντρου καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται εκεί.