Υπέρ του νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συναισθάνεται την αναγκαιότητα ενίσχυσης ενός τομέα, ο οποίος συνδέεται με τα προσόντα εκείνα που έως το 2030 θα αντιστοιχούν στο 67% των θέσεων εργασίας.

Στην ομιλία του ο κ. Ταραντίλης επεσήμανε ότι το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) ανοίγει μια νέα προοπτική με αναπτυξιακή εκπαιδευτική και οικονομική δυναμική, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων προβλημάτων, όπως η έλλειψη αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, οι αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ εκπαιδευτικών δομών, τα παρωχημένα προγράμματα σπουδών και η ανεπαρκής διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε αναλυτικά στον ολιστικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης και τις αλλαγές στις επιμέρους εκφάνσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (δομές, διαδικασίες, προγράμματα σπουδών, πιστοποίηση προσόντων), προκειμένου να καταστεί περισσότερο θελκτική και αποτελεσματική επιλογή για τους νέους. Ωστόσο, υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή της συλλογικής μας αντίληψης για την επαγγελματική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την ισότιμη αξία όλων των κρίκων της κοινωνικής και οικονομικής αλυσίδας, μακριά από στερεότυπα του παρελθόντος.

Προϋπόθεση για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, σύμφωνα με τον Βουλευτή Επικρατείας, είναι η οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να δοθούν στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης και εργασιακής ευημερίας. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η καινοτομία και η δυνατότητα κάθε ατόμου να δίνει προστιθέμενη αξία σε αυτό που κάνει.