Νέο εξεταστικό σύστημα θα εφαρμοστεί από το καλοκαίρι του 2021 το οποίο θα στηρίζεται στη θέσπιση βάσης εισαγωγής ευθέως συναρτώμενη με τον πανελλαδικό μέσο επίδοσης όλων των υποψηφίων της κάθε χρονιάς.

Όπως έγραψε ήδη το «Βήμα» στις 6 Δεκεμβρίου, η βάση εισαγωγής σε κάθε τμήμα των ΑΕΙ, που δεν θα είναι ένας απόλυτος αριθμός, αλλά θα είναι ένα βαθμολογικό όριο που θα επιλέγεται κατά περίπτωση και επιστήμη, σε συνάρτηση με τον γενικό μέσο όρο της επίδοσης όλων των υποψηφίων πανελλαδικά σε κάθε επιστημονική κατεύθυνση.

Δηλαδή, εάν ο μέσος όρος της επίδοσης όλων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις μιας χρονιάς είναι π.χ. το 11, το κάθε τμήμα θα μπορεί να αναπροσαρμόζει τη βάση εισαγωγής στα μαθήματά του λίγο προς τα πάνω από αυτό, ανάλογα με τις επιλογές του και με τα δεδομένα της κάθε εξεταστικής περιόδου. Η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, έτσι, δεν θα είναι ενιαία, αλλά ούτε και η ίδια κάθε χρονιά. Θα βρίσκεται σε ευθεία σχέση και θα εξαρτάται από τις επιδόσεις των υποψηφίων την κάθε χρονιά, οπότε θα αποτελεί έναν βαθμό που καθορίζεται από αυτήν.

Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν λιγότερες επιλογές στο μηχανογραφικό τους δελτίο για την επιλογή των σπουδών που θα ακολουθήσουν, από όσες έκαναν ως σήμερα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε επίσημα το υπουργείο Παιδείας χθες στους πρυτάνεις των ΑΕΙ στη διάρκεια της Συνόδου τους αναμένεται:

  • Θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα. Τα παραπάνω θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ, ενώ τα πανεπιστήμια θα έχουν αποφασιστικό ρόλο τα ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών. Αναμένεται μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου.
  • Η διαδικασία εισαγωγής θα γίνεται σε δύο φάσεις. Φάση Α: συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα). Φάση Β: ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α.

Στόχος των αλλαγών αυτών θα είναι η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών.