«Δεν πρόκειται για μία αφηρημένη άσκηση, μία άσκηση επί χάρτου, αλλά για ένα πολύ συγκεκριμένο Οδικό Χάρτη με 6 πυλώνες και 30 δράσεις, που έχουν συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης, αρμόδιο φορέα αλλά και δείκτες παρακολούθησης», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ανοίγοντας την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που γίνεται αυτή την ώρα.

«Σύντομα θα αλλάξει τη ζωή των συνανθρώπων μας, που δικαίως αισθάνονται για πολλά χρόνια παραμελημένοι» συνέχισε ο υπουργός, συμπληρώνοντας: «Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, μία απολύτως οριζόντια δράση, που διέρχεται όλων των υπουργείων. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία κατακερματισμένη νομοθεσία και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις. Ετέθη υπ όψιν όλων των φορέων, που εμπλέκονται».

Ορίζοντας 5ετίας για την ολοκλήρωση του έργου

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει ένα δίκτυο, που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την κεντρική διοίκηση, αλλά τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των Ατόμων με Αναπηρία. Έχει ορίζοντα 5ετίας για την ολοκλήρωσή του» επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης. «Η πρώτη δράση, ήτοι η σύσταση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, που επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία, αποτελεί τον βασικό αρωγό της κυβέρνησης. Έως το τέλος του έτους, αναρτάται στην Διαύγεια και άμεσα θα έχουμε την ψήφιση του σχετικού Νόμου» συμπλήρωσε.

«Εκπονείται ένα πολύ μεγάλο σχέδιο προσβασιμότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια, ένα πολύ μεγάλο σχέδιο ψηφιακής προσβασιμότητας καθώς και η αναμόρφωση των κέντρων πιστοποίησης της αναπηρία, χρόνιο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών» είπε στη συνέχεια, παρουσιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. «Πρόκειται, επίσης, για μία μεγάλη άσκηση της διαλειτουργικότητας όλων των φορέων. θα διαλειτουργούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, ενώ θα υπάρξει αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών».

«Όλες αυτές οι δράσεις συνιστούν μία συνθήκη κοινωνικής συνοχής» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας: «Πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέβασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο δικό του επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της Προεδρίας της κυβέρνησης. Τέτοιες στιγμές, αξίζει πραγματικά να βρίσκεσαι στην πολιτική, γιατί βοηθάς τους συνανθρώπους σου».

Δείτε τη διαδικτυακή συζήτηση στην οποία θα συμμετέχει και ο πρωθυπουργός.