Εναν χρήσιμο οδηγό για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι τις 31/12/2021 – που λήγουν τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης – εξέδωσε η ΕΝΥΠΕΚΚ. Από αυτόν προκύπτει ποιοι κλειδώνουν φέτος και το επόμενο έτος τη συνταξιοδότησή τους με τα ευνοϊκά μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης πριν από τα 62 έτη.

Ειδικότερα, δέκα μεγάλες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν ή να κλειδώσουν τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του 2020, συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όριο ηλικίας το 58ο έτος είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη. Πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993 σε Ταμεία Μισθωτών, δηλαδή στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Τραπεζών και ΔΕΚΟ.

Στο Δημόσιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται το έτος που ο/η υπάλληλος συμπληρώνει 25ετία.

Σύνταξη στα 58 ή 58,5 ανάλογα με τις προϋποθέσεις παίρνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Οσοι συμπληρώνουν 37ετία, διορίστηκαν μετά το 1983 και θεμελιώνουν συνταξιοδότηση το 2018-2020 με όριο ηλικίας 58,5-60,3 έτη. Στην 37ετία συνυπολογίζονται και τα χρόνια ασφάλισης πριν από το 1983 σε άλλο Ταμείο. Αυτό οδηγεί στη συμπλήρωση 25ετίας έως το 2010, που είναι η βασική προϋπόθεση για θεμελίωση με 37ετία.

2. Θεμελίωση με 37ετία για ασφαλισμένους πριν από το 1993, έως το τέλος του 2020. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυτό που ισχύει όταν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τα 58 έτη ηλικίας και την 35ετία.

Υπάλληλος με 35ετία το 2018, που συμπληρώνει όμως τα 58 έτη ηλικίας το 2020, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Τέλος, για τη συμπλήρωση των 35 ετών μπορεί να αναγνωριστεί και χρόνος στρατιωτικής θητείας μέχρι δύο έτη.

3. Εξοδος με 36 έτη για ασφαλισμένους πριν από το 1993 με 25ετία το 2011. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται όταν ο υπάλληλος έχει κλείσει τα 58 έτη ηλικίας και έχει συμπληρώσει και τα 36 έτη εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου έως τέσσερα έτη από στρατιωτική θητεία και σπουδές, καθώς και συμπληρωματικός χρόνος λόγω τέκνων.

4. Γονείς με ανήλικο τέκνο. Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες – γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Μητέρα ή πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, λαμβάνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας τα 58,5 έτη. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010, οπότε να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν ισχύει όμως για τον πατέρα το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010.

5. Εξοδος με μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58. Ανδρες και γυναίκες που διορίστηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992 λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας, αν συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και στα 58, εφόσον συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Οι πιο παλαιοί υπάλληλοι (πριν από το 1983) με 25ετία έως το 2010, έχουν μειωμένη στα 60 έτη ηλικίας οι άνδρες και στα 55 οι γυναίκες. Επίσης:

– Πέντε μεγάλες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος (2020) από τα 58 και με πλήρη σύνταξη αξιοποιώντας, ανάλογα με το Ταμείο τους, τις προϋποθέσεις εξόδου με 35ετία, 25ετία ή με 18,3 έτη ασφάλισης έως το 2012.

– Ευνοϊκά όρια υπάρχουν κυρίως για τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ