Στα 372 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα από τη δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς. Το multiband auction, που θα κάνει δυνατό το εμπορικό λανσάρισμα των πρώτων δικτύων 5G στη χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την συμμετοχή των τριών τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Η δημοπρασία που έπαιξε σε έξι κύκλους αφορούσε τις συχνότητες 700 MHz, 2 GHz, 3400 – 3800 MHz και 26 GHz.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΟΤE θα καταβάλει το ποσό των 123 εκατ. ευρώ για τα τμήματα των συχνοτήτων που κατοχύρωσε. Αντίστοιχα, η Vodafone θα καταβάλλει το ποσό των 130 εκατ. ευρώ και η Wind περί τα 119 εκατ. ευρώ.

Η καινοτομία της ελληνικής διαδικασίας για τη διάθεση του φάσματος είναι ότι το 25% των εσόδων θα διατεθεί για τη δημιουργία του επενδυτικού ταμείου «Φαιστός» για τη χρηματοδότηση νέο φυτών επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν εφαρμογές και υπηρεσίες γύρω από το 5G. Στόχος είναι να καταστεί η χώρα μας πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των δικτύων 5ης γενιάς.

Σημειώνεται πως οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν το τίμημα καταβάλλοντας εννέα ετήσιες δόσεις με τριετή περίοδο χάριτος. Ακόμη, οι πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν κάλυψη στο 60% του πληθυσμού της Ελλάδας στην πρώτη τριετία, ενώ σε βάθος εξαετίας το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί στο 94%.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, το κατακυρωθέν τίμημα και από τις τρεις εταιρείες που εξασφαλίσθηκε από την ΕΕΤΤ για το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται συνολικά σε 372.261.153 ευρώ.

Συνολικά κατακυρώθηκαν στις τρείς συμμετέχουσες εταιρείες τα εξής τμήματα ραδιοσυχνοτήτων:
· COSMOTE:

δεκαπέντε (15) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ
δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ
τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ
δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ
και συνολικό τίμημα 123.034.000 ευρώ.

· VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ:

δεκατέσσερα (14) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ,
δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ
τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ
δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ
και συνολικό τίμημα 130.176.000 ευρώ.

· WIND:

δέκα (10) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ
δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ
τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ
ένα (1) τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ
και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.