Ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού και προετοιμασίας έργων υποδομών θα μπει στη φαρέτρα της ελληνικής πολιτείας με το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φέρνει στην Ελλάδα ένα νέο μοντέλο για τα δημόσια έργα, καθαρής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και υλοποιούνται μέσω κλασικών δημόσιων έργων, συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Όπως παρουσιάστηκε, το νομοσχέδιο για τις Πρότυπες Προτάσεις – Προτάσεις Καινοτομίας, θα ανοίγει τον δρόμο ώστε ιδιωτικοί φορείς να καταθέτουν δημόσια κι επίσημα τις προτάσεις τους για νέα έργα κι αυτές να είναι παραληπτές από τους αναθέτοντες φορείς.

Τα 3 βήματα των προτάσεων καινοτομίας

 1. Ξεκινούν με την πρωτοβουλία του επενδυτή, που παραδίδει στις Υπηρεσίες μια ιδέα και μια μελέτη, με πλήρη κοστολόγηση, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα, εκμετάλλευση.
 2. Η Υπηρεσία την αξιολογεί.
 3. Και στη συνέχεια, εάν κρίνει καλή την ιδέα, έχει δυο επιλογές:
  · Εάν κρίνει ότι η μελέτη είναι τεχνικά καλή και πλήρης κάνει ανοικτό διαγωνισμό.
  · Αντίθετα, εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι η ιδέα είναι καλή και το έργο βιώσιμο, αλλά η μελέτη δεν είναι πλήρης τεχνικά, τότε θέτει σε δημόσια διαβούλευση την παραδοτέα μελέτη.

Γιατί οι προτάσεις καινοτομίας αλλάζουν το πεδίο των έργων στην Ελλάδα

 1. Επιταχύνουν τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων.
 2. Αξιοποιούν τις καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα και την τεχνογνωσία του στην ωρίμανση έργων.
 3. Προσθέτουν τις δυνάμεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διπλασιάζοντας τη δυναμικότητα του συστήματος παραγωγής έργων.
 4. Μειώνουν το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο.
 5. Μεταφέρουν τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα.

Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να προσφέρει σημαντικά έργα με καινοτόμο προσέγγιση, σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και με μικρότερο κόστος.