Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να επιδεινωθεί στο τέταρτο τρίμηνο 2020 λόγω και του νέου lockdown.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank, η προβλεπόμενη χειροτέρευση των οικονομικών συνθηκών ενδέχεται να είναι ηπιότερη από την αντίστοιχη του δευτέρου τριμήνου 2020.

Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα περιοριστικά μέτρα θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Οι τρεις παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την εκτίμηση

Πρώτον:  Η συσσώρευση γνώσης αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας σε συνθήκες πανδημίας (προσαρμογή),

Δεύτερον: Η συσσώρευση γνώσης και η ενίσχυση των υποδομών στο υγειονομικό πεδίο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και

Τρίτον: Ο κατά πολύ χαμηλότερος βαθμός έκπληξης των φορέων της οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, αναφορικά με τη διαταραχή του 2ου κύματος σε σύγκριση με το 1ο.

Βέβαια, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Eurobank, υπάρχουν και παράγοντες που συνεισφέρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως οι συσσωρευμένες ζημίες του 1ου κύματος.

Τέλος, η διάρκεια που φαίνεται να έχει η διαταραχή της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον παραγωγικό ιστό και τη δημοσιονομική σταθερότητα, επιδρά αρνητικά στη μεσοπρόθεσμη πορεία της οικονομίας.