Τεράστιες είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τζίρο των επιχειρήσεων όπου οκτώ στις δέκα δηλώνουν πως έχουν υποστεί μείωση στα έσοδα, ενώ στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί είναι ανεπαρκή.

Για το υπόλοιπο έτος αναμένουν περιορισμό της πτωτικής πορείας των εσόδων όχι όμως ανάκαμψη, με το 54% των επιχειρήσεων να αναμένει νέα μείωση εσόδων.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ (εταιρεία Alco) το διάστημα 19-26 σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση)  το πλήγμα είναι μεγάλο για το 65% των επιχειρήσεων (22% πολύ – 43% αρκετά), ενώ σχετικά περιορισμένο είναι για ένα πρόσθετο 25% των επιχειρήσεων.

Σημαντική είναι η μείωση εσόδων το τελευταίο εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου το 80,5% δηλώνει μείωση εσόδων. Η πλειονότητα, μάλιστα, δηλαδή το 49,5%, δηλώνει μείωση που ξεπερνά  το 20% σε σχέση με το 2019. Το 28% αναφέρει μείωση από 21% έως 40% και ενώ το 21,5% αναφέρει μείωση πάνω από 41%.

Τα μέτρα στήριξης

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία,  κατά μέσο όρο κάθε επιχείρηση αξιοποίησε 1,5 μέτρα στήριξης. Μεγαλύτερη χρήση είχαν η αναστολή συμβάσεων εργαζομένων (44%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (38%), η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων (30%) και η μείωση ενοικίου (25%).

Ως προς την αξιολόγηση σε σχέση με την επάρκεια των μέτρων στήριξης και την αντίληψη για τις δυνατότητες της Πολιτείας να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα για τις επιχειρήσεις, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (65%) θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή, έναντι του 26% που τα θεωρεί επαρκή. Την ίδια στιγμή, το 70% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε ότι αποτυπώνουν το σημαντικό πλήγμα που επιφέρει η πανδημία στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ και καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από την Πολιτεία για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Η ανάγκη», τονίζει ο κ. Μίχαλος, «γίνεται πιο επιτακτική σήμερα λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με τα τοπικά γενικά lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αλλά και το “λουκέτο” στην εστίαση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την άμβλυνση των επιπτώσεων, όπως ήδη επεσήμανα από την πρώτη ημέρα, δεν επαρκούν και θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενισχυθούν”.