Με τίτλο «Πολυλεκτικές Εκφράσεις: μελέτες με δεδομένα από την Ελληνική και άλλες γλώσσες», δημοσιεύθηκε ο 15ος τόμος του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και ΝεολογισμώντουΚέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο τόμος αφιερώνεται στη θεματική των Πολυλεκτικών Εκφράσεων δηλαδή στις ακολουθίες λέξεων/φράσεων, όπως «παιδική χαρά, ουράνιο τόξο, κόκκινα δάνεια, νόμος-πλαίσιο, γλυκό του κουταλιού, Ολυμπιακοί Αγώνες, δίνω εξετάσεις, διά βίου μάθηση, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), δίνω τόπο στην οργή κ.λπ. και στη θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγισή τους από την (Υπολογιστικήκυρίως) Γλωσσολογία.

Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως: ο τρόπος ένταξης των πολυλεκτικών λέξεων/φράσεων στα νεώτερα Λεξικά (π.χ. τα παλιότερα παιδική χαρά, ουράνιο τόξο, αλλά και το νεώτερο, ο νεολογισμός κόκκινο δάνειο αποτελούν μία ή δύο λέξεις;), η αντιστοίχιση των φρασεολογισμών με αυτούς άλλων ξένων γλωσσών (π.χ. εκπλήσσει η μεγάλη συνάφεια των εκφράσεων παρομοίωσης τόσο της Ελληνικής όσο και της γειτονικής Σερβικής, όπως κοκκινίζω σαν παπαρούνα), ο γλωσσικός δανεισμός, όπως η αθρόα είσοδος αγγλισμών (π.χ. τελευταίο αλλά όχι έσχατο, στο τέλος της ημέρας) κ.ά.

Η συγκεκριμένη θεματική διακρίνεται για την αλματώδη ανάπτυξή της και αποτελεί έρευνα αιχμής για τη γλωσσολογία, λόγω της έντονης ανάγκης για υπολογιστική διαχείριση της ανθρώπινης γλώσσας (συστήματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας) προσβλέποντας σε εκατοντάδες πολύτιμες εφαρμογές, όπως ηλεκτρονική λεξικογραφία, αυτόματη μετάφραση, εξόρυξη δεδομένων, πολύγλωσση επιστημονική ορολογία, εκπαίδευση, διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης κ.ά.

H επιστημονική επιμέλεια του τόμου (398 σελίδες, εκτύπωση: Εθνικό Τυπογραφείο)είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των ερευνητριών Στέλλας Μαρκαντωνάτου (ΙΕΛ / Ε.Κ.«Αθηνά») και Αναστασίας Χριστοφίδου, Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (Ακαδημία Αθηνών) με την υποστήριξη της φιλολόγου και υποψήφιας διδάκτορος Βασιλικής Αφεντουλίδου. Η έκδοση περιέχει δώδεκα μελέτες (κυρίως στην Αγγλική) γλωσσολόγων, πανεπιστημιακών και ερευνητών, της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμια Passau, Paris-EstMarne-la-Vallée, Paul-Valéry Montpellier III κ.ά.

Η παρουσίαση και ανάλυση των ανωτέρω θεματικών του τόμου βασίζεται σε θεωρητικές αναλύσεις, όπως το ζητούμενο του ορισμού της ελληνικής λέξηςσε αντιδιαστολή με τη φράση στη γλωσσολογική έρευνα, η σύνδεση των πολυλεκτικών εκφράσεων με το φαινόμενο της νεολογίας και τους πολυλεκτικούς νεολογισμούς, η αντιστοίχιση και ο διαγλωσσικός δανεισμός φρασεολογισμών, οι γνωσιακές προεκτάσεις των ιδιωματικών στερεότυπων φράσεων κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται μέθοδοι βέλτιστης ιχνηλάτησης πολυλεκτικών εκφράσεων από υπολογιστικά συστήματα, καθώς και λεξικογραφικά περιβάλλοντα καταγραφής τους.

Τέλος, στον συγκεκριμένο τόμο έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί το πρόσφατο (1980-έως σήμερα)βιβλιογραφικό τοπίο έρευνας στους πολυλεκτικούς σχηματισμούς της Ελληνικής σε σχετική εισαγωγική μελέτη (Σ. Μαρκαντωνάτου, Α. Χριστοφίδου, Β. Αφεντουλίδου) με ταυτόχρονη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιογραφικής βάσης, η οποία εμπλουτίζεται συστηματικά.