Μπορεί να αδικώ κάποιον, αλλά νομίζω, ότι δεν καλύφθηκαν με απόλυτη πληρότητα τα θέματα της καταδίκης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Hδη πολλές συζητήσεις ανέκυψαν σχετικά με τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των καταδίκων και της προοπτικής συμμετοχής τους σε νέες εκλογές, ενώ ανοίγει και ζήτημα πολιτικής κάλυψης του κενού από κενόδοξους μιμητές. Το θηρίο σφαδάζει, αλλά δεν αποτελειώθηκε ριζικά.

Κατά γενική νομική θεώρηση κάθε πολιτικό κόμμα είναι ένα «σωματείο», έχει καταστατικό, οργάνωση και συγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και το έμβλημά του και σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 29) «υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Έτσι τα καταστατικά των κομμάτων περιέχουν τυπικά τη λέξη «δημοκρατικό», αλλά και ουσιαστικά δεν μπορεί παρά να είναι μόνον δημοκρατικά, εφόσον για την αναγνώρισή τους δηλώνεται, ότι είναι αντίθετα προς κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στη βίαιη κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος.

Κατά πρώτον, λοιπόν, νομίζω, ότι ο διαχωρισμός σε «κόμματα του δημοκρατικού τόξου» και τα άλλα, χρησιμοποιείται αδόκιμα και καταχρηστικά.

Περαιτέρω, εννοείται, ότι την έγκριση του καταστατικού ενός κόμματος και την εγγραφή του, πρέπει να ακολουθεί η λειτουργία και η τήρηση του σκοπού του και αν αυτά έγιναν παράνομα ή αντίθετα στη δημόσια τάξη, πρέπει αυτό να διαλυθεί. Δεν γνωρίζω υπό ποίο σκεπτικό το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου επέτρεψε τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής σε εκλογές μετά το 2013, όταν κατά κοινή αντίληψη από δηλώσεις στο Κοινοβούλιο και από εκδηλώσεις εκτός αυτού, ήταν ορατό, ότι διακηρυσσόταν ανυπακοή στο Σύνταγμα.

Όσον αφορά στο «έμβλημα» ενός κόμματος, τούτο επίσης ελέγχεται για τη νομιμότητά του σε συνδυασμό με τους σκοπούς του, για να εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Έχω τη γνώμη, ότι το έμβλημα της Χρυσής Αυγής δεν έτυχε πλήρους ουσιαστικού ελέγχου. Σίγουρα η «Σβάστικα» είναι σε σχέση με τον ρητά απαγορευμένο «Φοίνικα» κατά μείζονα λόγο απαγορευμένο έμβλημα και με την τελολογική ερμηνεία του νόμου το ίδιο ισχύει και για την «οιονεί σβάστικα».

Αν τούτο διέφυγε του προληπτικού ελέγχου, υπάρχει και κατασταλτικός έλεγχος, όταν πανηγυρικά αποδεικνύεται, ότι το έμβλημα αυτό είναι ο Δούρειος Ίππος του «Φοίνικα» και της «Σβάστικα» για να αλωθεί η Βουλή. Έτσι η αρμόδια αρχή, που ενεργεί διοικητικά, ήταν αρμόδια για την ανάκληση της πράξης εγκρίσεως κατ’ εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, που διέπει τις διοικητικές πράξεις.

Η τελειωτική νίκη, λοιπόν, πρέπει να περιέχει και αυτοτελή ανάκληση του εμβλήματος της Χρυσής Αυγής.

Το επιτελικό κράτος πρέπει στις διαρθρωτικές επιδιώξεις του να ρυθμίσει σε στέρεη βάση και όχι με σπασμωδικές τροποποιήσεις της στιγμής, το θέμα των πολιτικών κομμάτων και της λειτουργίας τους υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων.

Ο Κωνσταντίνος Δ. Βολτής είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Ν.Σ. Κράτους