Κατάρρευση της απασχόλησης και έξοδος 180.000 ατόμων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Μείωση του μέσου μισθού κατά 10%, ενώ το 31% των απασχολούμενων με μισθό κάτω του κατώτατου. Έκρηξη της ανεργίας. De facto κατάργηση του οκταώρου και ρευστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εργασίας. Βαθειά ύφεση με το πραγματικό ΑΕΠ να συρρικνώνεται, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κατά 15,2%.

Πρόκειται για την εικόνα της οικονομία και της αγοράς εργασίας – κατά την περίοδο της πανδημίας – έτσι όπως την καταγράφει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

«Η διπλή – υγειονομική και οικονομική – κρίση έχει προκαλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και στη ζωή των εργαζομένων και των πολιτών», σημειώνει χαρακτηριστικά η έκθεση επισημαίνοντας «την έκρηξη αβεβαιότητας, ανασφάλειας και την σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης των εργαζομένων όσον αφορά την προστασία θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων τους και του βιοτικού τους επιπέδου».

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Σύμφωνα με την έκθεση τους τελευταίους μήνες η οικονομία βυθίστηκε ξανά σε βαθιά ύφεση και η ευθραυστότητά της επιδεινώθηκε. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 15,2%. Τη μεγαλύτερη μείωση υπέστησαν η κατανάλωση και οι εξαγωγές, ενώ μικρότερη ήταν η μείωση των επενδύσεων, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου η έξοδος από το εργατικό δυναμικό κυμάνθηκε μεταξύ 100 χιλιάδων και 180 χιλιάδων ατόμων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των ατόμων αφορά εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και λαμβάνουν εισόδημα λιγότερο από το 50% του μισθού τους. Ο κίνδυνος φτωχοποίησης αυτών των ατόμων είναι ιδιαίτερα υψηλός.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Αποδοχές κάτω από τον κατώτατο μισθό για το 31% των απασχολουμένων

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε κατά περίπου 10% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019. Στο ίδιο διάστημα το ποσοστό των απασχολουμένων που λάμβανε έως 200 ευρώ αυξήθηκε από  1% σε περίπου 12%. Το ποσοστό των ατόμων που λάμβανε από 400 έως 600 ευρώ μειώθηκε από 16,3% σε 12,3%, ενώ το β’ τρίμηνο του 2020 το 72,9% των απασχολουμένων είχε αποδοχές λιγότερες των 1.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικό της εικόνας της διάρθρωσης των αμοιβών είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο το 31% των απασχολουμένων κατά το δεύτερο τρίμηνο έλαβαν αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού.

Πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, το 73% των απασχολουμένων σε όλους τους κλάδους εργαζόταν υπερωριακά, ενώ σε ορισμένους κλάδους, όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 80%.

Η πανδημία και η κρίση που προκάλεσε έχει μεταβάλει αυτή την εικόνα, με το ποσοστό των ατόμων που εργαζόταν υπερωριακά μειώθηκε σε 55%, ενώ το 19% εργαζόταν πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως η εικόνα μιας αγοράς εργασίας αποκαλύπτει την ανατροπή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ εκτιμούν ότι «έχει επιβληθεί de facto η κατάργηση του οκταώρου και η ρευστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εργασίας».