Εκτενές ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τον βαθμό υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους παρέλαβαν προς συμπλήρωση  όλες  οι εισηγμένες εταιρείες. Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών  πληροφοριών  από τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Πέραν μίας πρώτης συνολικής εικόνας , τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κατάταξης και αξιολόγησης των εταιρειών αλλά θα αποτελέσουν και εργαλείο για τη δημιουργία χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλων προϊόντων.

Το τρίπτυχο ESG( Environmental, Social, Governance)  αποτελεί για όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την αξιολόγηση των εταιρειών και ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων από τις επιχειρήσεις αποτελεί ισχυρό παράγοντα αξιοπιστίας. Η ευαισθητοποίηση των φορέων της κεφαλαιαγοράς για την επενδυτική φιλοσοφία ΕSG διευρύνεται σταθερά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφουγκραζόμενο πως η προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο και ο προσανατολισμός  προς της δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εξέδωσε πέρυσι τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ΕSG».

  Ο Οδηγός είναι ένα πρακτικό εργαλείο βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στη μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζει ο Οδηγός, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την δραστηριότητα τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.